Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

A4 Tech A4TMYS41095

A4 Tech A4TMYS41095

Kod: 1146959

58,81 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Najprostsza bezprzewodowa mysz A4Tech z serii Office, wyposaż,ona w 3 przyciski i optyczny sensor z rozdzielczoś,cią, 1000DPI
Wyró,ż,nia ją, innowacyjna technologia V-Track - dzię,ki wzmocnionej wią,zce ś,wietlnej, któ,ra wnika gł,ę,boko w strukturę, podł,oż,a, mysz dział,a pł,ynnie i dokł,adnie na każ,dej powierzchni 3D, takiej jak puchowa narzuta, szklany stó,ł,, marmurowa posadzka itp. Nadeszł,a era Optic 2.0. - w tej sytuacji podkł,adka staje się, zbę,dna ! Bezprzewodowa technologia 2.4 GHz zapewnia zasię,g dział,ania do 15 metró,w i energooszczę,dny system zuż,ycia baterii (nawet ponad pó,ł, roku na jednej baterii AA). Wyposaż,ona jest w mini odbiornik Nano chowany w dolnej czę,ś,ci obudowy myszy, co uł,atwia transport. Niewą,tpliwą, nowoś,cią, jest wyeliminowanie typowych dla myszy bezprzewodowych zakł,ó,ceń, i opó,ź,nień, w transmisji radiowej. W zestawie odbiornik multi-nano, któ,ry obsł,uguje wszystkie bezprzewodowe produkty A4Techa z serii G7 i G9 - nie ma potrzeby uż,ywania kilku odbiornikó,w jednocześ,nie, wystarczy skalibrować, wszystkie urzą,dzenia przy pomocy dostarczonego przez producenta software.

SensorV-Track
Liczba przycisków3
Liczba rolek1
ProfilOburęczny
Rozdzielczość (maks.)1000 dpi
PołączenieBezprzewodowe
InterfejsUSB
ZasilanieBaterie/akumulatory AA
Akcesoria w zestawie0
KolorSzary
Wymiary0
Pozostałe parametry

- Czę,stotliwoś,ć, pró,bkowania: 125-500 Hz
- Maksymalny zasię,g: 15 m

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 1146959
Producent A4 Tech
Kod producenta A4TMYS41095
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.a4tech.com
Recenzje