Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Zebra Drukarka kart ZXP3/USB/regulacja grubości kart/model jednostronny

Zebra Drukarka kart ZXP3/USB/regulacja grubości kart/model jednostronny

Kod: 441309

4 391,10 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Drukarka kart plastikowych Zebra ZXP3 - Drukarka ZXP3 do bezpoś,redniego druku na kartach oferuje szereg zaawansowanych funkcji zapewniają,cych doskonał,ą, wydajnoś,ć, i jakoś,ć, za przystę,pną, cenę,. Dzię,ki niewielkim wymiarom mieś,ci się, doskonale w ograniczonej przestrzeni roboczej. Standardowe funkcje takie jak taś,ma barwią,ca zamontowana na specjalnym cartridge’,u i komunikaty dla uż,ytkownika na wyś,wietlaczu LCD, powodują, ż,e urzą,dzenie jest bardzo przyjazne i proste w obsł,udze. W tym modelu został,y zastosowane nowe taś,my barwią,ce wysokiej klasy, z nowym ulepszonym skł,adem, któ,ry został, specjalnie opracowany do druku o duż,ej szybkoś,ci i wysokiej jakoś,ci. Urzą,dzenie drukuje w trybie jedno lub dwustronnym zapewniają,c wysoką, jakoś,ć, obrazó,w monochromatycznych i kolorowych. Wybó,r dostę,pnych opcji interfejsó,w, pozwala na ł,atwą, integrację, drukarki ZXP3 z systemami lokalnymi lub sieciowymi, a peł,en pakiet opcji kodowania, któ,re moż,na dodać, przy zakupie lub pó,ź,niej, zapewnia elastyczne rozwią,zania do szerokiego zakresu zastosowań,.

Specyfikacja techniczna

Rodzaj druku Termosublimacja, termotransfer, druk jedno lub dwustronny
Rozdzielczoś,ć, druku 300dpi
Rodzaje kart PVC, PVC kompozytowe
Gruboś,ć, kart 30mil (0,76mm)
Interfejs USB, Ethernet (jako opcja)
Temperatura pracy od 15°,C do 30°,C
Temperatura skł,adowania od -5°,C do 70°,C
Dopuszczalna wilgotnoś,ć, otoczenia od 20% do 70% bez kondensacji
Prę,dkoś,ć, druku (kolor) Jednostronnie do 180 kart /h
Prę,dkoś,ć, druku (mono) Jednostronnie do 750 kart /h
Pojemnoś,ć, podajnika 100 kart (30mil)
Pojemnoś,ć, odbiornika 50 kart (30mil)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 441309
Producent Zebra
Kod producenta Z31-00000200EM00
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje