Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Zebra Drukarka etykiet TLP2824 Plus 282P-201120-000

Zebra Drukarka etykiet TLP2824 Plus 282P-201120-000

Kod: 308201

1 062,35 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Nowa seria dwucalowych drukarek Zebra LP2824 Plus™, to ulepszona wersja serii LP2824.

To niewielkich rozmiaró,w urzą,dzenie prezentuje nowy poziom wydajnoś,ci w rodzinie drukarek stacjonarnych. Moż,liwoś,ć, druku w technologii termicznej to elastyczne rozwią,zanie wydruku kodó,w kreskowych odpowiednie dla szerokiego zakresu ś,rodowisk, zastosowań, i moż,liwoś,ci budż,etowych. Wię,kszą, wydajnoś,ć, serii LP2824 Plus™, zapewnia oprogramowanie Zebra Setup Utilities oraz konstrukcja OpenACCESS™, z przezroczystym oknem podglą,du, uł,atwiają,ce ł,adowanie i monitorowanie noś,nikó,w oraz przycisk resetu sprzę,towego. Drukarka został,a wyposaż,ona w32-bitowy procesor RISC zapewniają,cy szybsze formatowanie i wydruk pierwszej etykiety, port szeregowy z automatycznym czujnikiem oraz dwa wbudowane ję,zyki programowania –, EPL™, i ZPL™,. Oprogramowanie ZebraNet Bridge Enterprise umoż,liwia podglą,d i kontrolę, nad siecią, drukarek w oddział,ach firmy na cał,ym ś,wiecie z jednego centralnego punktu.

Elastyczne interfejsy i opcje wyposaż,enia umoż,liwiają, ł,atwą, integrację, z systemem w szerokim zakresie zastosowań,.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 308201
Producent Zebra
Kod producenta 282P-201120-000
EAN 5711045273292
Strona www Nie dotyczy
Recenzje