Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Zebra TT Printer GX420t; 203dpi, EU and UK Cords, EPL2, ZPL II, USB, Serial, Ethernet

Zebra TT Printer GX420t; 203dpi, EU and UK Cords, EPL2, ZPL II, USB, Serial, Ethernet

Kod: 308189

2 431,70 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Cenne narzę,dzie do , zastosowań, stacjonarnych

Kompaktowe drukarki stacjonarne G-Series firmy Zebra zapewniają, najlepszą, w swojej klasie szybkoś,ć, i wydajnoś,ć, druku o szerokoś,ci do 104 mm. Drukarki G-Series –, od modelu podstawowego GK™, po model GX™, z bogatym zestawem funkcji –, oferują, niezawodne, trwał,e i elastyczne rozwią,zanie do druku

stacjonarnego odpowiednie do wszelkich zastosowań, , i dla każ,dego budż,etu.

Wszystkie drukarki G-Series został,y skonstruowane z naciskiem na trwał,oś,ć, i niezawodnoś,ć, typową, dla produktó,w Zebry. Model GK oferuje najkorzystniejszą, cenę, w kategorii stacjonarnych drukarek termicznych klasy podstawowej, a wysokiej klasy model GX jest wyposaż,ony w najbogatszy zestaw funkcji i doskonale sprawdza się, w ró,ż,nych branż,ach i zastosowaniach. Do wyboru oferujemy w każ,dym modelu kompaktową, wersję, do druku termicznego o najmniejszych rozmiarach podstawy spoś,ró,d wszystkich drukarek stacjonarnych o szerokoś,ci druku 104 mm lub też, wersję, umoż,liwiają,cą, zaró,wno druk termiczny, jak i termotransferowy , z oszczę,dzają,cym czas bardzo prostym systemem ł,adowania kalki. Wszystkie modele mają, zainstalowane ję,zyki EPL™, i ZPL®, oraz oferują, szereg opcji interfejsó,w do systemó,w osobistych, lokalnych i sieciowych, zapewniają,c ł,atwą, i bezproblemową, integrację, drukarek G-Series z innymi rozwią,zaniami do druku firmy Zebra.

 ,

Drukarki Zebra G-Series sprawdzają, się, w wielu zastosowaniach:

Ochrona zdrowia:

•, , Identyfikacja pacjentó,w

•, , Etykietowanie pró,bek

•, , Znakowanie narzę,dzi do sterylizacji

•, , Etykiety apteczne

Handel detaliczny:

•, , Etykietowanie produktó,w

•, , Etykiety przecenowe

•, , Etykiety na pó,ł,ki

•, , Drukowanie kuponó,w i paragonó,w

Transport pasaż,erski:

•, , Karty pokł,adowe

•, , Znakowanie bagaż,u

Hotelarstwo, gastronomia i rekreacja:

•, , Bilety na imprezy i wystawy

•, , Etykietowanie produktó,w w barach

szybkiej obsł,ugi

•, , Kupony bukmacherskie

Ł,ań,cuch dostaw:

•, , Etykiety produkcyjne, produktowe ,

i wysył,kowe

Usł,ugi pocztowe i kurierskie:

•, , Elektroniczne frankowanie

•, , Etykiety adresowe

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 308189
Producent Zebra
Kod producenta GX42-102420-000
EAN 5656565656562
Strona www Nie dotyczy
Recenzje