Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Unitek Kabel USB Micro/mini USB + Apple Y-C423

Unitek Kabel USB Micro/mini USB + Apple Y-C423

Kod: 263127

55,41 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Unitek przewó,d wielofunkcyjny micro/minUSB+Apple

Uniwersalny przewó,d USB2.0 któ,ry umoż,liwia podł,ą,czenie wię,kszoś,ci dostę,pnych urzą,dzeń, elektronicznych. Przewó,d Y-c423 zakoń,czony jest trzema zł,ą,czami: microUSB, miniUSB oraz adapterem "doc connector" któ,ry umoż,liwia podł,ą,czenie iPhone / iPad. Przewó,d sł,uż,y zaró,wno do wymiany danych pomię,dzy komputerem PC a urzą,dzeniami wyposaż,onymi w wejś,cie microUSB/miniUSB jak i do zasilania ł,adowarek w wię,kszoś,ci telefonó,w komó,rkowych dostę,pnych na rynku. Za jego poś,rednictwem moż,na w szybki sposó,b zgrać, nawet duż,e pliki jak np. zdję,cia lub filmy z aparatu cyfrowego, kamery telefonu lub innego noś,nika na dysk lokalny komputera PC.

•,Wysokiej jakoś,ci przewó,d USB umoż,liwiają,cy transfer do 480 Mbit/sek.
•,Idealny do podł,ą,czenia urzą,dzeń, ze zł,ą,czem micro USB typu B takich jak odtwarzacze mp3, cyfrowe kamery, aparaty, telefony komó,rkowe
•,Idealny do podł,ą,czenia urzą,dzeń, ze zł,ą,czem mini USB takich jak zewnę,trzne dyski twarde
•,Dzieki adapterowi ze zł,ą,czem "doc connector", moż,na podł,ą,czyć, iPhone iPad
•,Kompatybilny ze standardem USB 1.1 oraz USB 2.0
•,Moż,e być, zastosowany do wymiany danych pomię,dzy komputerem PC a telefonem komó,rkowym
•,Nadaje się, idaalnie do ł,adowania urzą,dzeń, mobilnych.
Zawartoś,ć, opakowania: 1 x wielofunkcyjny przewó,d zasilają,co-synchr.

ZastosowanieKomputerowy
Złącza #1USB Mini-A Męska
Złącza #2USB Type A Męska
StandardUSB 2.0
KolorCzarny
Wymiary0
Akcesoria w zestawie0
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 263127
Producent Unitek
Kod producenta Y-C423
EAN 4894160003454
Strona www http://www.tech-top.com.hk
Recenzje