Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Unitek Y-3045 Adapter USB 3.0 - Gigabit + hub 3x USB 3.0, Y-3045

Unitek Y-3045 Adapter USB 3.0 - Gigabit + hub 3x USB 3.0, Y-3045

Kod: 450150

100,81 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Y-3045 to zewnę,trzna karta sieciowa 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet, w poł,ą,czeniu z 3-portowym koncentratorem USB3.0 marki Unitek. Urzą,dzenie podł,ą,czane jest do komputera za poś,rednictwem portu USB 3.0 (jednocześ,nie jest wstecznie kompatybilne z USB2.0). Zatem dzię,ki konstrukcji któ,ra skł,ada się, ró,wnież, na 3portowy HUB USB3.0 po podł,ą,czeniu tej karty do komputera uż,ytkownik zyskuje dodatkowe trzy porty USB3.0

Zgodnoś,ci ze standardem USB 3.0 pozwala w peł,ni wykorzystać, zalety sieci Gigabit Ethernet.
Idealne rozwią,zanie jako druga karta sieciowa, zaró,wno do komputeró,w typu PC jak i Notebookó,w któ,re nie posiadają, ż,adnej karty sieciowej. Proste rozwią,zanie któ,re nie wymaga rozkrę,cania obudowy komputera aby zainstalować, kartę, sieciową,, wystarczy tylko wpią,ć, ją, do wolnego portu USB. Z kolei w przypadku komputeró,w typu notebook urzą,dzenie nie wykorzystuje cennego zł,ą,cza PCMCIA/ExpressCard. ,

Karta sieciowa wspiera standard Auto MDIX dzię,ki czemu automatycznie rozpoznaje, czy podł,ą,czony kabel sieciowy jest skrosowany, czy prosty. Ponadto dzię,ki obsł,udze pakietó,w Link-change, Magic packet czy Microsoft wake up frame moż,liwe jest zdalne wybudzenie komputera.
Y-3045 jest zasilane bezpoś,rednio ze zł,ą,cza USB i jest to najprostszy sposó,b na podł,ą,czenie komputera do sieci Ethernet przy jednoczesnym wyposaż,eniu go w 3 dodatkowe porty USB3.0

Złącza #1USB Type A Męska
Złącza #2USB Type A Żeńska
KolorCzarny
Akcesoria w zestawie

- Y-3045, podrę,cznik uż,ytkownika, Pł,yta CD

Pozostałe parametry

- W peł,ni kompatybilny ze standardem USB3.0
- Transfer danych do 5Gbps
- Wstecznie kompatybilny z USB2.0
- Zgodny ze standardem IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps
- Obsł,uga standardu Auto MDIX (automatyczna detekcja przewodu krosowanego/prostego)
- Obsł,uguje trybu zdalnego wybudzenia: link-change, Magic packet, Microsoft wake up frame
- Obsł,uga standardu IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- W trybie Gigabit Ethernet umoż,liwia pracę, Half/Full Duplex
- Dioda LED informuje o stanie zasilania i poł,ą,czeniu Ethernet
- Zasilany z portu USB (nie wymaga zewnę,trznego zasilania)
- Obsł,ugiwane systemy operacyjne Windows 2000 /XP /Vista/7/ 8 (32/64-bit), Mac OS 9.x lub nowszy
- Chipset: ,ASIX Elec. Corp. AX88179

Specyfikacja techniczna

Gł,ó,wne funkcje:

 • Zł,ą,cza:
  • 1x USB3.0 A mę,ski
  • 1x USB3.0 A ż,eń,ski
  • 1x Gigabit LAN RJ45
 • W peł,ni kompatybilny ze standardem USB3.0
 • Transfer danych do 5Gbps
 • Wstecznie kompatybilny z USB2.0
 • Zgodny ze standardem IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps
 • Obsł,uga standardu Auto MDIX (automatyczna detekcja przewodu krosowanego/prostego)
 • Obsł,uguje trybu zdalnego wybudzenia: link-change, Magic packet, Microsoft wake up frame
 • Obsł,uga standardu IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)
 • W trybie Gigabit Ethernet umoż,liwia pracę, Half/Full Duplex
 • Dioda LED informuje o stanie zasilania i poł,ą,czeniu Ethernet
 • Zasilany z portu USB (nie wymaga zewnę,trznego zasilania)
 • Obsł,ugiwane systemy operacyjne Windows 2000 /XP /Vista/7/ 8 (32/64-bit), Mac OS 9.x lub nowszy
 • Chipset: ,ASIX Elec. Corp. AX88179

 ,

W zestawie

Y-3045, podrę,cznik uż,ytkownika, Pł,yta CD

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 450150
Producent Unitek
Kod producenta Y-3045
EAN 4894160004345
Strona www http://www.tech-top.com.hk
Recenzje