Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Lestar Zasilacz awaryjny MD-855S 1966005397

Lestar Zasilacz awaryjny MD-855S 1966005397

Kod: 448794

270,45 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Zasilacze serii MD AVR chronią, urzą,dzenia elektroniczne przed skutkami zaniku napię,cia w sieci, przepię,ciami w instalacjach elektrycznych oraz zakł,ó,ceniami EMI i RFI.
Dzię,ki cyfrowej stabilizacji napię,cia AVR w technologii Line Interactive Twó,j czuł,y sprzę,t elektroniczny otrzymuje nieprzerwany i regulowany dopł,yw energii.
Seria ta charakteryzuje się, bardzo dobrymi czasami podtrzymania wś,ró,d poró,wnywalnych modeli na rynku.
4 kable na wyposaż,eniu. Oprogramowanie UPSilon 2000 na CD. Czas podtrzymania 6÷,18min.

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaUSB
KolorSzary
Typ obudowyTower
Informacje o gwarancji

Gwarancja Door to door.
36 miesię,cy na produkt, 24 miesią,ce na akumulator

Specyfikacja techniczna

Moc: 800VA/480W
AVR: jest
Czas przeł,ą,czenia: <,6 ms ,

Wejś,cie:

 • Napię,cie znamionowe wejś,cia: ~,230V+/-10% ,
 • Prą,d znamionowy wejś,cia: 1,95A ,
 • Pró,g przeł,ą,czania sieć,-UPS: ~,172V÷,~,278V ,
 • Czę,stotliwoś,ć, wejś,ciowa: 50Hz+/-5% ,

Wyjś,cie:

 • Zakres napię,cia wyjś,ciowego: ~,230V+/-10% ,
 • Regulacja napię,cia: ~,230V+/-3% ,
 • Czę,stotliwoś,ć, wyjś,ciowa zasilacza: 50Hz+/-1% ,
 • Kształ,t przebiegu: Przybliż,ona sinusoida ,

Akumulatory:

 • Typ: szczelny kwasowo-oł,owiowy, bezobsł,ugowy ,
 • Czas podtrzymania (Pmax/Pmin): 4÷,8 min ,
 • Czas ł,adowania: 4 godz. do 90% peł,nej pojemnoś,ci ,
 • Rodzaj akumulatora: 12V 9Ah x 1 ,

Zabezpieczenie akumulatora:

 • Auto-test i ochrona cał,kowitego rozł,adowania akumulatora ,

Auto-test: Auto-test po każ,dorazowym wł,ą,czeniu

Ochrona elektryczna:

 • Zabezpieczenie przed udarem prą,dowym: 440 Joules ,
 • Zabezpieczenie przed przecią,ż,eniem: Automatyczne elektroniczne odcię,cie w razie zwarcia, 1 bezpiecznik WTA-T 4A ,

Filtracja napię,cia: Filtr RFI/EMI
Ochrona Modem/Sieć,: RJ 11 (6 ż,ył,owy) opcja dla modemu ,
Komunikacja z komputerem: Interfejs USB

Inne:

 • Wymiary (mm) dł,ug. x szer. x wys.: 352x96x172 ,
 • Masa: 6,53 kg ,
 • Warunki pracy: Temp. 0-40°,C do 90% wilgotnoś,ci Skł,adowanie: 15°,C do 45°,C ,
 • Poziom hał,asu: Do 30 dB z odległ,oś,ci 1 metra ,

Liczba i rodzaj gniazd

 • 3 gniazda IEC320 zasilane awaryjnie ,
 • 1 gniazdo IEC320 zasilane z sieci ,

Typ gniazda wejś,ciowego: kabel z wtykiem PL (10A) ,
Czas podtrzymania dla obcią,ż,enia 100%: 4 min ,
Czas podtrzymania przy obcią,ż,eniu 50%: 8 min ,

Diody sygnalizacyjne

 • praca z baterii ,
 • praca z sieci zasilają,cej ,
 • znaczne wyczerpanie baterii ,

Alarmy dź,wię,kowe

 • praca z baterii ,
 • znaczne wyczerpanie baterii ,

Wyposaż,enie standardowe:
UPS Lestar, oprogramowanie UPSilon 2000 na CD, kabel zasilają,cy, kabel IEC, kabel RJ-11, kabel komunikacyjny USB, SIO instrukcja obsł,ugi + gwarancja

Dodatkowe funkcje

 • automatyczny test ,
 • Automatyczne wł,ą,czenie UPS-a po powrocie zasilania ,
 • filtr przeciwprzepię,ciowy z zabezpieczeniem warystorowym ,
 • filtr przeciwzakł,ó,ceniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepię,ciowym ,
 • Wersja retail (pudeł,kowa) ,
 • zabezpieczenie przeciw udarem prą,dowym 440J ,
 • akumulator 12V9Ah
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 448794
Producent Lestar
Kod producenta 1966005397
EAN 5901966005397
Strona www http://www.lestar.pl
Recenzje