Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

G-TEC UPS LP120-2000;2000/1400(12V/10Ah)

G-TEC UPS LP120-2000;2000/1400(12V/10Ah)

Kod: 207366

1 468,00 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

UPS firmy G-Tec serii LP jest wysokiej jakoś,ci zasilaczem awaryjnym. Od innych urzą,dzeń, tej kategorii odró,ż,nia go kró,tszy czas ł,adowania baterii, lepsze parametry AVR, wyż,szy wspó,ł,czynnik mocy i sinus na wyjś,ciu. Dzię,ki tym funkcjom, jest w stanie zabezpieczyć, najważ,niejsze urzą,dzenia w biurze.

Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
Typ obudowyTower
KomunikacjaUSB
KolorCzarny
Wymiary

- wysokoś,ć,: 397 mm.
- szerokoś,ć,: 146 mm.
- gł,ę,bokoś,ć,: 205 mm.

Waga14 kg
Certyfikaty

- potwierdzenia zgodnoś,ci: CE, EN/IEC62040-1-1
- zgodnoś,ć, ś,rodowiskowa: RoHS

Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu:
moc wyjsciowa: 1400W/ 2000VA
napię,cie wyjś,ciowe: 110/120 Vac lub220/230/240 Vac
czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,): 50/60 Hz +/- 1 Hz
topologia: line interactive
typ przebiegu: sinusoida
gniazda wyjś,ciowe: 4 x IEC 10A

Na wejś,ciu:
- nominalne napię,cie wejś,ciowe: 110/120 Vac lub220/230/240 Vac
- czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 50/60 Hz (autowykrywalne)
- typ gniazda wejś,ciowego: C13
- dł,ugoś,ć, przewodu zasilania: 180 cm
- zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 81-145 Vac lub 162-290 VAc

Akumulatory i czas podtrzymania:
- czas podtrzymania: 14 minut
- typowy czas ponownego ł,adowania: 6 h do odzyskania 90% mocy

Parametry ś,rodowiskowe:
- ś,rodowisko operacyjne: od 0˚,C do 40˚,C
- wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0-90% RH
- temperatura przechowywania: od -25˚,C do 40˚,C
- wilgotnoś,ć, wzglę,dna przechowywania: 0-90% RH
- poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 metra: >, 45 dB

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

Panel przedni:
- panel przedni: wyś,wietlacz LCD: tryb AC, poziom nał,adowania, stan baterii, napię,cie wejś,ciowe, napię,cie wyjś,ciowe, przecią,ż,enie, bł,ą,d i niski stan baterii
- alarm dź,wię,kowy - praca z baterii: sygnał, co 10 sekund
- ochrona - TAK: peł,na (przepię,cia, przecią,ż,enia)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 207366
Producent G-TEC
Kod producenta LP120-2000
EAN Nie dotyczy
Strona www http://gtec.pl
Recenzje