Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dymo LetraTag 100H S0884020

Dymo LetraTag 100H S0884020

Kod: 258138

113,07 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Ten prosty w uż,yciu system umoż,liwia tworzenie etykiet dokł,adnie takich, jakich oczekujesz. Drukuje na szerokiej gamie kolorowych etykiet, teraz udostę,pniają,c takż,e funkcje takie jak: wiele styló,w czcionki, podkreś,lenie, pogrubienie, zmiana rozmiaru tekstu i inne. W przeciwień,stwie do innych urzą,dzeń, jej wyją,tkowy wyś,wietlacz graficzny udostę,pnia podglą,d tworzonej etykiety. Koniec ze zgadywaniem, jak bę,dzie wyglą,dał,a Twoja etykieta. Zobacz sam, co uzyskasz!

Funkcje i korzyś,ci

•, Ergonomiczne wzornictwo
•, Duż,y wyś,wietlacz zawierają,cy do 15 znakó,w, pozwalają,cy na edycję, etykiet przed drukowaniem
•, Przyciski nawigacyjne dają,ce szybki dostę,p do funkcji zaawansowanych
•, Pamię,ć, na 9 etykiet
•, Drukowanie w dwó,ch wierszach
•, 5 rozmiaró,w czcionki, 8 styló,w obramowań,
•, Automatyczne wył,ą,czanie, oszczę,dzają,ce energię,
•, Funkcja datownika
•, Wieloję,zyczna technologia RACE
•, Zasilana z czterech baterii AA (niedoł,ą,czone) lub opcjonalnego zasilacza sieciowego

Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 258138
Producent Dymo
Kod producenta S0884020
EAN 3501170883990
Strona www http://www.dymo.pl
Recenzje