Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dymo Drukarka etykiet LM210D S0784450

Dymo Drukarka etykiet LM210D S0784450

Kod: 87951

156,27 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

LabelManager 210D to nowa drukarka etykiet, któ,ra sprawdza się, w każ,dym miejscu pracy. Jest wszechstronna, ale ł,atwa w uż,yciu —, drukarka LabelManager 210D ma wszystkie funkcje, jakich oczekuje się, od profesjonalnej drukarki etykiet. Cał,kowicie nowy interfejs uż,ytkownika znacznie uł,atwia korzystanie z urzą,dzenia.

Funkcje i korzyś,ci

•, Prosta nawigacja od menu gł,ó,wnego do opcji wydruku
•, Klawisze szybkiego dostę,pu do symboli i znakó,w diakrytycznych (np. ę,, ą,, ć,...).
•, 6 rozmiaró,w czcionek, 7 styli i 8 ró,ż,nych obramowań, dla etykiet niestandardowych
•, Funkcja automatycznego wył,ą,czania umoż,liwia oszczę,dzanie baterii

Specyfikacja techniczna

Prosta nawigacja od menu gł,ó,wnego do opcji wydruku
Klawisze szybkiego dostę,pu do symboli i znakó,w diakrytycznych (np. ą,, ę,, ó,...).
Wyją,tkowy wś,ró,d drukarek etykiet duż,y wyś,wietlacz graficzny z dokł,adnym podglą,dem etykiet. ,
6 rozmiaró,w czcionek, 7 styli i 8 ró,ż,nych obramowań, dla etykiet niestandardowych
Przechowywanie do 9 etykiet i moż,liwoś,ć, wstawiania zapisanego tekstu
Funkcja automatycznego wył,ą,czania umoż,liwia oszczę,dzanie baterii
Liczba drukowanych wierszy: 2 (w zależ,noś,ci od rozmiaru taś,my)
System Taś,m : D1, ID1
Szerokoś,ć, taś,my: 6 mm, 9 mm i 12 mm ,
Zasilanie : 6 x AA zasilacz-opcjonalnie (zasilacza brak w zestawie)

Informacje dodatkowe

Broszura informacyjna w pliku pdf

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 87951
Producent Dymo
Kod producenta S0784450
EAN 3501170784457
Strona www http://www.dymo.pl
Recenzje