Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dymo Junior Wytłaczarka S0717900

Dymo Junior Wytłaczarka S0717900

Kod: 258129

31,07 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Ta wytł,aczarka jest tak prosta w uż,yciu, ż,e praca nią, to przyjemnoś,ć,. Po prostu "obracaj i klikaj", aby tworzyć, atrakcyjne etykiety wytł,aczane na prawie wszystko, co wymaga uporzą,dkowania, na przykł,ad zeszyty dzieci, szafkę, z zabawkami lub narzę,dzia w garaż,u, pudeł,ka z pł,ytami CD, a nawet teczki i segregatory zawierają,ce waż,ne dokumenty. Jest doskonał,a takż,e do odrabiania lekcji. Twoje dzieci wywrą, "trwał,e" wraż,enie na nauczycielach, jeż,eli uż,yją, taś,my tł,oczonej o szerokoś,ci 9 mm, dostarczanej z wytł,aczarką,.

Funkcje i korzyś,ci

•, Poprawione, atrakcyjne wzornictwo.
•, Ergonomiczny mechanizm "obró,ć, i kliknij" zapewnia komfort pracy dorosł,ym i dzieciom.
•, Moż,liwoś,ć, wyś,rodkowania tekstu na etykiecie przy uż,yciu przycisku Start/Stop.
•, Odcinanie etykiet dwoma palcami - doskonał,e dla osó,b starszych i dzieci.
•, Wyjś,cie taś,my z przodu urzą,dzenia pozwala podglą,dać, drukowane znaki. "
•, Wytrzymał,a, gwarantują,ca trwał,oś,ć, obudowa z tworzywa ABS.
•, Ł,atwe ł,adowanie kasety.
•, Krawę,dź, do usuwania przekł,adki taś,my.
•, Doł,ą,czona zrozumiał,a instrukcja.
•, Nie wymaga baterii.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 258129
Producent Dymo
Kod producenta S0717900
EAN 5411313127462
Strona www http://www.dymo.pl
Recenzje