Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Dymo Drukarka etykiet LabelManager 500TS S0946430

Dymo Drukarka etykiet LabelManager 500TS S0946430

Kod: 258128

858,63 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Moż,liwoś,ć, oznaczenia wszystkiego, czego tylko dusza zapragnie, dzię,ki drukarce etykiet –, przeł,omowa drukarka etykiet DYMO Touch Screen™, pozwala uczynić, to z ł,atwoś,cią,! ,

Edycja, formatowanie i tworzenie wł,asnych etykiet jednym dotknię,ciem palca. Podł,ą,cz urzą,dzenie do komputera PC* i modyfikuj czcionki lub grafiki na etykietach za pomocą, oprogramowania DYMO Label™, –, moż,liwe jest ró,wnież, pobieranie elementó,w w celu edycji i szybkiego drukowania.

Funkcje

Funkcje i korzyś,ci
•, Duż,y, kolorowy ekran dotykowy –, po raz pierwszy w drukarce etykiet DYMO®,! Ł,atwe tworzenie, edytowanie i formatowanie za pomocą, funkcji dotykowych
•, Szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze podobnej do komputerowej
•, Dzię,ki automatycznej obcinarce zapomnisz o rę,cznym rozcinaniu
•, Modyfikuj etykiety dzię,ki niezliczonej liczbie moż,liwoś,ci takich jak: 10 rodzajó,w czcionek, 25 rozmiaró,w czcionek, 32 styló,w tekstu, 5 obramowań, i ponad 100 zaprogramowanych symboli i clipartó,w
•, Drukuj czytelne grafiki, kody kreskowe i logo w rozdzielczoś,ci 300 dpi
•, Udostę,pniaj bez utraty ustawień, –, nowe profile uż,ytkownikó,w umoż,liwiają, zachowywanie ustawień, i danych dla 5 ró,ż,nych uż,ytkownikó,w
•, Zapomnij o kosztach zwią,zanych z bateriami jednorazowymi i koniecznoś,ci ich utylizacji –, korzystaj z zestawu ł,adowalnych akumulatoró,w
•, Podł,ą,cz urzą,dzenie do komputera PC* i modyfikuj czcionki lub grafiki na etykietach za pomocą, oprogramowania DYMO Label™, –, moż,liwe jest ró,wnież, pobieranie elementó,w w celu edycji i szybkiego drukowania
•, Szybkie etykietowanie –, dwukrotnie wię,ksza szybkoś,ć, pracy niż, w przypadku pozostał,ych drukarek etykiet DYMO®,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 258128
Producent Dymo
Kod producenta S0946430
EAN 3501170946435
Strona www http://www.dymo.pl
Recenzje