Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Apple Mac Pro Lock Adapter

Apple Mac Pro Lock Adapter

Kod: 696566

219,62 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Przejś,ció,wka do blokady zabezpieczają,cej Maca Pro umoż,liwia zabezpieczenie komputera za pomocą, (sprzedawanej osobno) zgodnej blokady Kensington lub podobnego produktu innej firmy.
Przejś,ció,wka nie powoduje uszkodzenia ani nie narusza konstrukcji Maca, a do jej zał,oż,enia nie są, potrzebne ż,adne narzę,dzia. Przejś,ció,wka, po podł,ą,czeniu do niej zgodnej blokady, spina wewnę,trzną, konstrukcję, noś,ną, z obudową, komputera, uniemoż,liwiają,c dostę,p do jego wewnę,trznych podzespoł,ó,w.

Najważ,niejsze cechy:
- Umoż,liwia fizyczne zabezpieczenie Maca Pro (z koń,ca 2013 r.) za pomocą, zgodnej blokady (sprzedawanej osobno)
- Zamontowanie jej na Macu Pro nie wymaga uż,ycia narzę,dzi ani modyfikowania obudowy
- Wraz z odpowiednią, blokadą, innej firmy uniemoż,liwia otwarcie Maca Pro, chronią,c jego podzespoł,y wewnę,trzne
- Zgodna z wię,kszoś,cią, standardowych blokad Kensington i podobnych produktó,w

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 696566
Producent Apple
Kod producenta MF858ZM/A
EAN 0885909932788
Strona www http://www.apple.com.pl
Recenzje