Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

APC Zasilacz Smart UPS/3000XL line-interac+PowerChute

APC Zasilacz Smart UPS/3000XL line-interac+PowerChute

Kod: 58056

8 683,82 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Smart-UPS

APC Smart-UPS XL 3000VA 230V Tower/Rack Convertible
 • APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA,na wejś,ciu 230V / na wyjś,ciu 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model, Wysokoś,ć, w szafie przemysł,owej 5 U
Architektura UPS-aline-interactive
Liczba faz na wejściu1 (230V)
KomunikacjaSmartSlot
KolorCzarny
Typ obudowyRack
Wymiary
Maksymalna wysokoś,ć,:444.00 ,mm
Maksymalna szerokoś,ć,: 221.00 ,mm
Maksymalna gł,ę,bokoś,ć,: 495.00 ,mm
Wysokoś,ć, w szafie przemysł,owej: 5U
Waga przesył,ki: 83.00 ,KG
Wysokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 520.00 ,mm
Szerokoś,ć, w opakowaniu transportowym: 600.00 ,mm
Wysokoś,ć, przesył,ki: 775.00 ,mm
Waga55 kg
Certyfikaty

Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE

RoHS

Specyfikacja techniczna

Na wyjś,ciu

 • Moc wyjś,ciowa: 2700W / 3000 VA ,
 • Maksymalna moc, jaką, moż,na skonfigurować,: 2700W / 3000 VA ,
 • Napię,cie wyjś,ciowe: 230V ,
 • Informacja o napię,ciu wyjś,ciowym: Konfigurowalne dla 220 : 230 lub 240 napię,cia wyjś,ciowego ,
 • Wydajnoś,ć, przy peł,nym obcią,ż,eniu: 95% ,
 • Zniekształ,cenia napię,cia wyjś,ciowego: Mniej niż, 5% przy peł,nym obcią,ż,eniu ,
 • Czę,stotliwoś,ć, na wyjś,ciu (synchronicznie z siecią,): 47–,53 Hz przy czę,stotliwoś,ci nominalnej 50 Hz,57–,63 Hz przy czę,stotliwoś,ci nominalnej 60 Hz ,
 • Wspó,ł,czynnik szczytu: Do 5 : 1 ,
 • Typ przebiegu: sinusoida ,
 • Gniazda wyjś,ciowe: , (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19, (2) IEC Jumpers

Na wejś,ciu

 • Nominalne napię,cie wejś,ciowe: 230V ,
 • Czę,stotliwoś,ć, na wejś,ciu: 50/60 Hz +/- 5 Hz ( autodetekcja ) ,
 • Typ gniazda wejś,ciowego: , IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego: w trybie podstawowym 160 - 286V ,
 • Zmienny zakres napię,cia wejś,ciowego w trybie podstawowym: 151 - 302V

Komunikacja i zarzą,dzanie:

 • Panel przedni: Diody LED wskazują, stan obcią,ż,enia , stan prac z sieci : prace z baterii : stan wymiany baterii : stan przecią,ż,enia ,
 • Alarm dź,wię,kowy: Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ustawialne przez uż,ytkownika opó,ź,nienia ,
 • Awaryjny wył,ą,cznik zasilania: Dodatkowe

Ochrona przed przepię,ciami i filtracja:

 • Znamionowa energia przepię,cia (w dż,ulach): 480 ,Dż,ule
 • Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Informacje dodatkowe

Parametry ś,rodowiskowe:

 • Ś,rodowisko operacyjne: 0 - 40 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna podczas pracy: 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. podczas pracy: 0-3000 ,metry
 • Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 ,°,C
 • Wilgotnoś,ć, wzglę,dna (przechowywanie): 0 - 95%
 • Wysokoś,ć, n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 ,metry
 • Poziom hał,asu w odległ,oś,ci 1 m od powierzchni urzą,dzenia: 53.00 ,dBA
 • Odprowadzanie ciepł,a: 305.00 ,BTU/godz.
Zasilanie

Akumulatory i czas podtrzymania:

Typ akumulatora: Bezobsł,ugowe baterie oł,owiowo-kwasowe ,
Typowy czas peł,nego ł,adowania akumulatora: 3 godziny ,
Iloś,ć, zestawó,w RBC™,: 1

W zestawie

CD z oprogramowaniem, Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, Podrę,cznik uż,ytkownika

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 58056
Producent APC
Kod producenta SUA3000XLI
EAN 731304230939
Strona www http://www.apc.pl
Recenzje