Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ZyXEL PLA5206-EU0201F

ZyXEL PLA5206-EU0201F

Kod: 657539

217,86 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

2 Pack Gigabitowych adapteró,w Powerline PLA5206 (1000 Mbps)

Stwó,rz szybką, i stabilną, sieć, w domu wraz z gigabitowym adapterem powerline
Gigabitowy adapter powerline ZyXEL PLA5206 obsł,uguje najnowszy standard HomePlug AV2 i umoż,liwia przesył,anie danych z prę,dkoś,cią, do 1000 Mbps*. Urzą,dzenie moż,na wpią,ć, do istnieją,cej sieci elektrycznej, zamieniają,c ją, w super szybką, sieć, ethernet bez potrzeby wiercenia w ś,cianach i instalowania dodatkowych kabli. Model PLA5206 umoż,liwia jednoczesne korzystanie z wielu strumieni multimedialnych HD, gier sieciowych oraz innych aplikacji w cał,ym domu.

Standard HomePlug AV2 i poł,ą,czenia gigabitowe
Wraz z obsł,ugą, zaawansowanej technologii HomePlug AV2, ZyXEL PLA5206 umoż,liwia prę,dkoś,ć, transmisji do 1000 Mbps* oraz kompatybilnoś,ć, wsteczną, z produktami bazują,cymi na starszych standardach HomePlug AV i IEEE 1901. Dodatkowo model PLA5206 wyposaż,ony został, z gigabitowy port ethernet. Uż,ytkownicy mogą, korzystać, ze stabilnej oraz wydajnej sieci i jednocześ,nie przesył,ać, strumienie w jakoś,ci HD, grać, w gry sieciowe i przeglą,dać, strony w Internecie.

Bez zbę,dnych kabli i konfiguracji
ZyXEL PLA5206 pozwala stworzyć, sieć, na bazie istnieją,cej infrastruktury elektrycznej. Dzię,ki temu moż,na dostarczyć, Internet do każ,dego pomieszczenia w domu, bez potrzeby wiercenia w ś,cianach i instalowania dodatkowych kabli. Urzą,dzenie nie wymaga też, skomplikowanych procedur instalacji. Aby stworzyć, w peł,ni funkcjonalną, sieć,, wystarczy podł,ą,czyć, adapter PLA5206 do sprawnego gniazdka elektrycznego.

Idealne rozwią,zanie do komunikacji z nowoczesnymi telewizorami i dla graczy sieciowych

ZyXEL PLA5206 oferuje wydajnoś,ć, do 1000 Mbps, przyś,pieszają,c dział,anie aplikacji, takich jak: HDTV, multimedialne strumienie HD i gry sieciowe. Uż,ytkownicy w cał,ym domu mogą, z ł,atwoś,cią, szybko i pł,ynnie przesył,ać, wiele strumieni HD, a nawet filmy w technologii 3D.

Ł,atwa konfiguracja zabezpieczeń, sieci domowej
Dane przesył,ane przez ZyXEL PLA5206 zabezpieczone są, 128-bitowym zaawansowanym szyfrowaniem AES (Advanced Encryption Security), któ,re zapewnia bezpieczeń,stwo poł,ą,czeń, z Internetem. Mechanizm szyfrowania moż,na uruchomić, poprzez proste wciś,nię,cie przycisku. Urzą,dzenie nie wymaga skomplikowanej konfiguracji ani dodatkowego oprogramowania.

QoS zwię,kszają,cy jakoś,ć, transmisji strumieni multimedialnych
Zaawansowana funkcja jakoś,ci usł,ug QoS poprzez nadawanie priorytetó,w zwię,ksza jakoś,ć, przesył,ania strumieni multimedialnych w usł,ugach triple-play, takich jak: wideo HD, szybki dostę,p do Internetu i komunikacja VoIP.

Architektura sieciGigabitEthernet
Porty we/wy1 x 10/100/1000 Mbit/s
Standardy802.3
Zakres częstotliwości

2MHz do 86MHz

Modulacja0
Bezpieczeństwo

128-bit AES

Funkcje specjalne

- Kompatybilny ze standardami HomePlug AV2, IEEE 1901 oraz HPAV
- Metoda dostę,pu: CSMA/CA
- Zasię,g: do 300 m (sieć,)
- Tryb oszczę,zania energii
- QoS: ToS, 4poziomowy QoS, 8poziomowy VLAN
- IGMP v1/v2/v3

Zasilanie

Bezpoś,rednio z gniazdka sieci: 100-240V AC 50/60Hz (Pobó,r 4 Watt max.)

Wymagania sprzętowe

- Wolny port RJ-45
- OS: Windows XP/Vista/7/8

Akcesoria w zestawie

- 2x Adapter Powerline
- Kabel ethernet
- Instrukcja obsł,ugi
- CD-ROM
- Karta gwarancyjna

KolorBiały
Waga200 g
Wymiary

61 x 93 x 32 mm

Pozostałe parametry

- Temperatura pracy: 0-40 stopni C
- Temperatura przechowywania: od -30 do 70 stopni C
- Wilgnotnoś,ć, otoczenia: 10-90% (bez kondensacji)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 657539
Producent ZyXEL
Kod producenta PLA5206-EU0201F
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.pl.zyxel.com
Recenzje