Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ZPAS szafa OTS 42U 600x1000 wyk 10 OTS1-010-17AA

ZPAS szafa OTS 42U 600x1000 wyk 10 OTS1-010-17AA

Kod: 242869

2 955,25 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Model

WZ-OTS1-010-17AA-11-0000-011

Wymiary

600 x 1000 mm x 42 U

Specyfikacja techniczna

Materiał,:
Szkielet, osł,ony, drzwi bez szyby, belki noś,ne - blacha stalowa Drzwi z szybą, - blacha stalowa, szkł,o akrylowe (metapleks)
Drzwi szklane - szkł,o hartowane

Stopien ochrony:
IP 20 zgodnie z normą, PN-EN 60529 (nie dotyczy przepustó,w szczotkowych). Na specjalne zamó,wienie istnieje moż,liwoś,ć, wykonania szafy o stopniu ochrony IP 41.

Wykoń,czenie powierzchni:
Szkielet, dach, osł,ony, drzwi, cokó,ł, - malowane farbą, proszkową, o grubej strukturze w kolorze RAL 7035. Zastosowanie innych koloró,w po uzgodnieniu.
Belki noś,ne - alucynk.
Wysię,gniki - ocynkowane.

Informacje dodatkowe

Zakres dostawy
- skrę,cany szkielet szafy (pł,yta dolna, pł,yta gó,rna, 4 sł,upy, 4 ceowniki),
- drzwi przednie szklane lub brak drzwi przednich (w zależ,noś,ci od konfiguracji),
- 2 osł,ony boczne lub brak osł,on bocznych (w zależ,noś,ci od konfiguracji),
- drzwi tylne blaszane skró,cone lub brak drzwi tylnych (w zależ,noś,ci od konfiguracji),
- maskownica 3 U z przepustem szczotkowym, przeznaczona do zamontowania pod lub nad drzwiami tylnymi (tylko jeż,eli szafa ma drzwi tylne),
- dach standardowy (z otworem kablowym w tylnej czę,ś,ci, zakrytym wył,amywaną, zaś,lepką,),
- 2 pary belek noś,nych w rozstawie 19",
- 8 wysię,gnikó,w do mocowania belek noś,nych (tylko w szafach o szerokoś,ci 800 mm),
- listwa i linki uziemienia drzwi tylnych, osł,on bocznych i dachu,
- 4 stopki regulacyjne,
- instrukcja montaż,u,
- opakowanie kartonowe.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 242869
Producent ZPAS
Kod producenta WZ-OTS1-010-17AA-11-0000-011
EAN Nie
Strona www http://zpasgroup.eu
Recenzje