Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Zebra ZT41042-T0EC000Z

Zebra ZT41042-T0EC000Z
6 752,58 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Drukarki Zebra serii ZT400 bazują, na sprawdzonej niezawodnoś,ci drukarek Z Series™,, oferują,c ulepszenia pod wzglę,dem szybkoś,ci i jakoś,ci druku oraz ł,ą,cznoś,ć,.
Zaprojektowane z naciskiem na ł,atwoś,ć, obsł,ugi produkty z serii ZT400 są, wyposaż,one w intuicyjny graficzny interfejs uż,ytkownika LCD z ikonami oraz ł,atwe ł,adowanie noś,nikó,w i taś,my. Ponadto wyposaż,one są, też, standardowo w interfejsy USB, szeregowy, Ethernet i Bluetooth®,. Rozszerzone funkcje RFID oferują, wię,ksze moż,liwoś,ci ś,ledzenia i identyfikacji, dalej się,gają,cą, widocznoś,ć, i dostę,p do informacji o procesach w przedsię,biorstwie.
 ,
Konstrukcja drukarki wykorzystuje w cał,oś,ci metalową, ramę, i skł,adaną, pokrywę,, przez co ł,atwo mieś,ci się, ona w niewielkiej przestrzeni roboczej.
Dzię,ki ś,rodowisku Link-OS®, Zebry –, , innowacyjnemu systemowi operacyjnemu –, drukarki z serii ZT400 pozwalają, na ł,atwą, integrację,, zarzą,dzanie i konserwację, z dowolnego miejsca na ś,wiecie. Urzą,dzenie wyposaż,one są, standardowo w bogaty zestaw zaawansowanych funkcji, takich jak:
- Otwieranie stron internetowych za pomocą, komunikacji bezprzewodowej NFC (Near Field Communication), co uł,atwia dostę,p do bogatej bazy wiedzy Zebry zawierają,cej filmy instruktaż,owe i pomoc techniczną, dotyczą,cą, produktó,w
- Oś,wietlone ś,cież,ki noś,nikó,w i taś,my pokazują, wyraź,nie wnę,trze drukarki nawet w sł,abo oś,wietlonych ś,rodowiskach.
- Cloud Connect umoż,liwia drukarkom z Link-OS bezpieczną, i bezpoś,rednią, komunikację, z chmurą, w celu drukowania i zarzą,dzania urzą,dzeniami.
 ,
Drukarka ZT410 jest przystosowana do druku na taś,mach 104 mm kodó,w:
- Liniowych: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysł,owy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
- Dwuwymiarowych: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (i Composite), Aztec.

Rodzaj druku

Termotransfer

Rozdzielczość druku

203 dpi

Maks. prędkość druku w czerni356 mm/s
Szerokość druku104 mm
Max. długość druku3988 mm
Min. szerokość etykiet25 mm
Max. szerokość etykiety114 mm
Max. zewnętrzna średnica rolki991 mm
Wewnętrzna średnica rolki203 mm
Obsługiwane kody kreskowe

- 1D
- 2D
- GS1 Databar
- PDF

Złącza wejścia / wyjścia

- USB
- RS-232
- LPT
- Ethernet (LAN)
- Bluetooth
- WiFi (WLAN)

Zasilanie

90-265 VAC, 48-62 Hz

Język drukarki

- ZPL2
- EPL
- XML
- ZPL

Wymiary

269 x 324 x 495 mm.

Wbudowana pamięć RAM64 MB
Wbudowana pamięć flash4 MB
Pozostałe parametry

Procesor: RISC 32 bit

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 704361
Producent Zebra
Kod producenta ZT41042-T0EC000Z
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie
Recenzje