Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ZaNa Design Desire 8GB Srebro Swarovski

ZaNa Design Desire 8GB Srebro Swarovski

Kod: 153290

119,21 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

ZaNa Silver Desire to jedyne w swoim rodzaju, ekskluzywne gadż,ety ł,ą,czą,ce w sobie nowoczesną, technologię, pamię,ci USB z niepowtarzalną, stylistyką,. Ultranowoczesna elektronika zamknię,ta jest w obudowie ze szlachetnego srebra pró,by 925 wysadzanej oryginalnymi kryształ,kami Swarovskiego!
Pendrive ZaNa Silver to nie tylko modny drobiazg, ale takż,e praktyczna pomoc w codziennym ż,yciu, pracy i rozrywce.

Nowe spojrzenie na pamię,ć, przenoś,ną,
Srebrna obudowa pró,by 925 kryje w sobie jedną, z najmniejszych elektronik tego typu na ś,wiecie! Oferuje ona prę,dkoś,ć, odczytu aż, do 24 MB/s i pojemnoś,ć, pamię,ci do 32 GB.
Pendrive’,y ZaNa Silver są, nie tylko idealne do przenoszenia danych, zdję,ć, i prezentacji, ale sł,uż,ą, ró,wnież, jako oryginalny wisiorek na szyję,, elegancki brelok do kluczy lub prestiż,owa ozdoba do Twojego telefonu.

ZaNa Silver Desire - pię,kno na co dzień,
Ten wyją,tkowy model ze srebrnej kolekcji ZaNa Silver do urzeczywistnienie kobiecych pragnień,. , Stworzony z myś,lą, o kobietach nowoczesnych i wyją,tkowych.
Desire noszony jako bł,yskotka na szyję, doda pię,kna każ,dej z nas. Sprawi, ż,e przyjació,ł,ki bę,dą, Ci go zazdroś,cić,, a mę,ż,czyź,ni z pewnoś,cią, go zauważ,ą,.
W każ,dym , momencie moż,esz mieć, przy sobie ulubione zdję,cia czy filmy i dzielić, się, nimi z bliskimi.
Nie obę,dziesz się, bez niego w pracy, gdzie przyda Ci się, do przenoszenia danych i prezentacji. A jeś,li tylko zechcesz moż,esz uż,ywać, go jako unikatową, ozdobę, do Twojej komó,rki lub brelok do kluczy.
Nikt nie uwierzy, ż,e ta jedyna w swoim rodzaju, lś,nią,ca dziesią,tkami kryształ,kó,w zawieszka to przenoś,na pamię,ć, USB!

Srebrna Obudowa
Obudowa pamię,ci w cał,oś,ci wykonana jest z wysokiej czystoś,ci srebra pró,by 925, uż,ywanego ró,wnież, do produkcji wysokiej jakoś,ci biż,uterii srebrnej. W procesie przygotowawczym srebro jest dokł,adnie czyszczone i rę,cznie polerowane, a nastę,pnie niezwykle precyzyjnie integrowane z elektroniką,. Gó,rna czę,ś,ć, pamię,ci posiada uszko z doczepioną, zawieszką,, któ,ra ró,wnież, jest wykonana ze srebra pró,by 925.

Kryształ,y Swarovskiego
Obudowa ozdobiona jest aż, 72 luksusowymi, szlifowanymi kamieniami od Swarovskiego, któ,re tworzą, lś,nią,cą, mozaikę,. Kryształ,y te charakteryzują, się, niezwykł,ym blaskiem diamentu i stanowią, doskonał,y, subtelny element biż,uteryjny. , Ich pię,kno zachwyca już, od przeszł,o 100 lat, gdyż, wł,aś,nie wtedy Daniel Swarovski I odkrył, perfekcyjną, metodę, obró,bki kryształ,u. Dziś, Swarovski, już, jako potę,ż,na marka, kojarzy się, z luksusem i jest doceniana na cał,ym ś,wiecie.
W trakcie rę,cznej produkcji serii ZaNa Silver pię,kne kryształ,ki są, bardzo dokł,adnie i trwale wpasowane w obudowę, pamię,ci, tworzą,c niezwykle dekoracyjny detal.
To wł,aś,nie dzię,ki nim pendrive ZaNa Silver Desire robi piorunują,ce wraż,enie na każ,dym, kto ma przyjemnoś,ć, podziwiania go.

Idealny Prezent dla Niej
Zana Silver Desirer to oryginalny prezent, któ,ry zachwyci każ,dego. Obdarowana osoba bę,dzie zaskoczona Twoim pomysł,em na wyją,tkowy i ekskluzywny prezent. Desire jest idealnym prezentem dla Niej. Oczaruje Ją, swoim pię,knem i okaż,e się, niezbę,dny w codziennym ż,yciu.
To coś, wię,cej niż, pendrive, gdyż, doskonale peł,ni rolę, biż,uteryjnego gadż,etu, a jak wiadomo każ,da kobieta kocha bł,yskotki. Nie zapominajmy ró,wnież,, ż,e wewną,trz obudowy kryje się, bardzo szybka i niezawodna elektronika jednego z najwię,kszych potentató,w rynku pamię,ci FLASH. Dzię,ki niej pamię,ci sprawdzą, się, , w każ,dej sytuacji. Dodatkowo każ,dy egzemplarz zapakowany jest w eleganckie opakowanie jubilerskie z logiem marki ZaNa Design.
Zana Silver Desirer to doskonał,y prezent z okazji urodzin, rocznicy, Ś,wią,t Boż,ego Narodzenia, Walentynek i wielu innych uroczystoś,ci, w któ,rych chcemy podarować, drugiej osobie coś, wyją,tkowego!

Ultramał,y wymiar
Pamię,ci z serii ZaNa Silver wykorzystują, nowoczesną, elektronikę,, wykonaną, w technologii Chip-on-Board, dzię,ki któ,rej moż,liwe stał,o się, pomniejszenie cał,ego pendrive'a do bardzo kompaktowych rozmiaró,w. Dzię,ki temu, pró,cz niezwykle mobilnego gadż,etu otrzymujemy m.in. zaletę, nie blokowania są,siednich portó,w USB.

Wodoodpornoś,ć,
Technologia skryta w srebrnej obudowie ma jeszcze jedną, zaletę, - w sytuacji przypadkowego oblania pendrive'a wodą, lub np. kawą,, po jego dokł,adnym osuszeniu moż,na go dalej bezpiecznie uż,ywać,, gdyż, elektronika jest dokł,adnie zintegrowana w obudowie.

Laserowy grawer
Z tył,u obudowy znajduje się, wygrawerowane laserowo oznaczenie pojemnoś,ci pamię,ci oraz nazwa marki ZaNa Design. Grawer jest bardzo dokł,adny i trwał,y.
Praktyczny wisiorek

InterfejsUSB 2.0
Prędkość odczytu24 MB/s
Prędkość zapisu8 MB/s
Wymiary

28.5 x 12.5 x 3.4 mm

Waga5 g
Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 98, ME, 2000, XP, Vista
Mac os 9.x/x
Linux 2.4 X

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 153290
Producent ZaNa Design
Kod producenta ZS8DESI
EAN 5903111669041
Strona www http://www.zanadesign.eu
Recenzje