Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ZaNa Design Cherry 16GB Srebro Bursztyn

ZaNa Design Cherry 16GB Srebro Bursztyn

Kod: 153279

119,21 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

ZaNa Silver Cherry to jedyne w swoim rodzaju, ekskluzywne gadż,ety ł,ą,czą,ce w sobie nowoczesną, technologię, pamię,ci USB z niepowtarzalną, stylistyką,. Ultranowoczesna elektronika okryta został,a zł,ocistym blaskiem Bał,tyckiego bursztynu i zamknię,ta w srebrnej obudowie pró,by 925. Pendrive ZaNa Silver to nie tylko modny drobiazg, ale takż,e praktyczna pomoc w codziennym ż,yciu, pracy i rozrywce.

Nowe spojrzenie na pamię,ć, przenoś,ną,
Obudowa ze szlachetnego srebra pró,by 925 kryje w sobie jedną, z najmniejszych elektronik tego typu na ś,wiecie! Oferuje ona prę,dkoś,ć, odczytu aż, do 24 MB/s i pojemnoś,ć, pamię,ci do 32 GB.
Pendrive’,y ZaNa Silver są, nie tylko idealne do przenoszenia danych, zdję,ć, i prezentacji, ale sł,uż,ą, ró,wnież, jako oryginalny wisiorek na szyję,, elegancki brelok do kluczy lub prestiż,owa ozdoba do Twojego telefonu.

ZaNa Silver Cherry - pię,kno na co dzień,
Kolekcja pendrive'ó,w ZaNa Silver with Amber to magia bał,tyckiego bursztynu w poł,ą,czeniu z nowoczesną, technologią,. Ta zaskakują,ca kombinacja sprawia, ż,e pendrive'y ZaNa Silver with Amber są, doskonał,ą, pamią,tką, znad Morza Bał,tyckiego oraz ekskluzywnym gadż,etem z polskim akcentem.
Ten wyją,tkowy model ze srebrnej kolekcji ZaNa Silver stworzony został, z myś,lą, o osobach cenią,cych sobie styl, pię,kno i niezawodnoś,ć,.
Cherry noszony jako wisiorek na szyję, doda pię,kna każ,dej kobiecie a uż,ywany jako brelok do samochodowych kluczykó,w stanie się, prestiż,owym gadż,etem ró,wnież, dla mę,ż,czyzn. Dzię,ki niemu w każ,dym , momencie moż,na mieć, przy sobie ulubione zdję,cia czy filmy i dzielić, się, nimi z bliskimi.
Nie obę,dziesz się, bez niego w pracy, gdzie przyda Ci się, do przenoszenia danych i prezentacji. A jeś,li tylko zechcesz moż,esz uż,ywać, go jako unikatową, ozdobę, do Twojej komó,rki lub brelok do kluczy.
Nikt nie uwierzy, ż,e ta jedyna w swoim rodzaju, lś,nią,ca zł,ocistym bursztynem zawieszka to przenoś,na pamię,ć, USB!

Srebrna Obudowa

Obudowa pamię,ci w cał,oś,ci wykonana jest z wysokiej czystoś,ci srebra pró,by 925, uż,ywanego ró,wnież, do produkcji wysokiej jakoś,ci biż,uterii srebrnej. W procesie przygotowawczym, srebro jest dokł,adnie czyszczone i rę,cznie polerowane, a nastę,pnie niezwykle precyzyjnie integrowane z elektroniką,. Gó,rna czę,ś,ć, pamię,ci posiada uszko z doczepioną, zawieszką,, któ,ra ró,wnież, jest wykonana ze srebra pró,by 925.

Bursztyn –, Zł,oto Bał,tyku
Bursztyn to substancja organiczna, któ,ra powstał,a w warunkach naturalnych co najmniej przed 40 milionami lat. Niekiedy zawiera atrakcyjne dla kolekcjoneró,w inkluzje (np. organizmó,w roś,linnych). Obecnie stosowany jest jako kamień, ozdobny w jubilerstwie, a takż,e leczniczo i w kosmetyce.
Dzię,ki rę,cznej produkcji serii ZaNa Silver, , bursztyn bardzo dokł,adnie i trwale wpasowany jest w obudowę, pamię,ci, tworzą,c niezwykle dekoracyjny detal.

Idealny Prezent
ZaNa Silver Cherry to oryginalny prezent, któ,ry zachwyci każ,dego. Obdarowana osoba bę,dzie zaskoczona Twoim pomysł,em na wyją,tkowy i ekskluzywny prezent.
To coś, wię,cej niż, pendrive, gdyż, doskonale peł,ni rolę, biż,uteryjnego gadż,etu. Nie zapominajmy ró,wnież,, ż,e wewną,trz obudowy kryje się, bardzo szybka i niezawodna elektronika jednego z najwię,kszych potentató,w rynku pamię,ci FLASH. Dzię,ki niej pamię,ci sprawdzą, się, , w każ,dej sytuacji.
Dodatkowo każ,dy egzemplarz zapakowany jest w eleganckie opakowanie jubilerskie z logiem marki ZaNa Design.
ZaNa Silver Cherry to doskonał,y prezent z okazji urodzin, rocznicy, Ś,wią,t Boż,ego Narodzenia, Walentynek i wielu innych uroczystoś,ci, w któ,rych chcemy podarować, drugiej osobie coś, wyją,tkowego!

Ultramał,y wymiar
Pamię,ci z serii ZaNa Silver wykorzystują, nowoczesną, elektronikę,, wykonaną, w technologii Chip-on-Board, dzię,ki któ,rej moż,liwe stał,o się, pomniejszenie cał,ego pendrive'a do bardzo kompaktowych rozmiaró,w. Dzię,ki temu, pró,cz niezwykle mobilnego gadż,etu otrzymujemy m.in. zaletę, nie blokowania są,siednich portó,w USB. Wymiary pamię,ci to tylko 28.7 mm x 12.5 mm x 3.1 mm.
 , , ,
Wodoodpornoś,ć,
Technologia skryta w srebrnej obudowie ma jeszcze jedną, zaletę, - w sytuacji przypadkowego oblania pendrive'a wodą, lub np. kawą,, po jego dokł,adnym osuszeniu moż,na go dalej bezpiecznie uż,ywać,, gdyż, elektronika jest dokł,adnie zintegrowana w obudowie.

Laserowy grawer
Z tył,u obudowy znajduje się, wygrawerowane laserowo oznaczenie pojemnoś,ci pamię,ci oraz nazwa marki ZaNa Design. Grawer jest bardzo dokł,adny i trwał,y.
Praktyczny wisiorek

Osią,gi
Pendrive osią,ga nastę,pują,ce transfery danych:

  • w zapisie: do 8MB/s
  • w odczycie: do 24MB/s
InterfejsUSB 2.0
Prędkość odczytu24 MB/s
Prędkość zapisu8 MB/s
Wymiary

28.5 x 12.5 x 3.4 mm

Waga5 g
Obsługiwane systemy operacyjne

Windows 98, ME, 2000, XP, Vista
Mac os 9.x/x
Linux 2.4 X

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 153279
Producent ZaNa Design
Kod producenta ZS16CHER
EAN 5903111669270
Strona www http://www.zanadesign.eu
Recenzje