Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

ZaNa Design Pendrive (Pamięć USB) 128 GB USB 3.0 Drewno

ZaNa Design Pendrive (Pamięć USB) 128 GB USB 3.0 Drewno

Kod: 543528

5 004,67 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Apophis to najnowsze dzieł,o firmy ZaNa Design, zajmują,cej się, produkcją, ekskluzywnych pamię,ci USB. Pendrive Apophis powstał, z myś,lą, o najbardziej wymagają,cych Klientach poszukują,cych wyją,tkowych i jedynych w swoim rodzaju produktó,w. Dzię,ki zastosowaniu autentycznego i certyfikowanego meteorytu pendrive nawią,zuje do sł,ynnej planetoidy „,Apophis. Dopeł,nieniem powstał,ego 4,5 miliarda lat temu meteorytu jest wysokiej czystoś,ci diament. Obudowy Apophis został,a wykonana z 200-letniego drewna „,African Black Wood”,, uważ,anego za najbardziej luksusowe drewno Ś,wiata. Cał,oś,ć, wykoń,czono srebrem pró,by 925, a w najbardziej ekskluzywnej wersji 18-karatowym zł,otem. Rę,czna produkcja i 20-letnie doś,wiadczenie gdań,skich jubileró,w gwarantują, najwyż,szą, jakoś,ć, wykonania i dbał,oś,ć, o każ,dy detal. W parze z wyją,tkowym designem idzie zastosowanie najwyż,szej klasy elektroniki USB 3.0 o pojemnoś,ci 64 GB oraz prę,dkoś,ci odczytu do 190 MB/s. Produkt obję,ty jest doż,ywotnią, gwarancją, producenta.

InterfejsUSB 3.0
Prędkość odczytu190 MB/s
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 543528
Producent ZaNa Design
Kod producenta ZA3-128-GD
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.zanadesign.eu
Recenzje