Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Whitenergy bateria do Acer TravelMate 610 (11.1V, Li-Ion, 3600mAh)

Whitenergy bateria do Acer TravelMate 610 (11.1V, Li-Ion, 3600mAh)

Kod: 103116

45,41 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Akumulatory do notebookó,w marki Whitenergy wykonane są, w oparciu o wysokiej jakoś,ci ogniwa klasy A. Dzię,ki temu moż,na oczekiwać, od nich wysokiej wydajnoś,ci i dł,ugiego czasu uż,ytkowania bez znacznych strat w pojemnoś,ci.

Stosowane nowoczesne ogniwa Li-Ion oferują, dł,uż,szy czas pracy przy niż,szej wadze baterii, w stosunku do starszych generacyjnie ogniw Ni-MH. Dodatkową, cechą, korzystnie wpł,ywają,cą, na eksploatację, baterii jest brak efektu pamię,ci, dzię,ki czemu dł,uż,ej moż,na się, cieszyć, najwyż,szą, wydajnoś,cią,.

Baterie do notebookó,w Whitenergy są, w 100% wykonane z fabrycznie nowych elementó,w co oznacza, ż,e zaró,wno obudowa, ukł,ady elektroniczne, ogniwa jak i wszelkie inne elementy, z któ,rych zbudowana jest bateria bę,dą, sł,uż,ył,y przez cał,y okres uż,ytkowania bezawaryjnie.

Bateria do laptopa marki Whitenergy obję,ta jest 12 miesię,czną, gwarancją, producenta. Jest to gwarancja, któ,ra daje pewnoś,ć,, ż,e w tym okresie wymienimy akumulator na nowy przy wystą,pieniu ponad normalnego jego zuż,ycia lub jakichkolwiek innych ewentualnoś,ci zwią,zanych z niewł,aś,ciwą, pracą, baterii.

Prosimy o uważ,ny dobó,r akumulatora do notebooka, upewniają,c się, co do jego danych technicznych i specyfikacji, zgodnie z informacjami podanymi na notebooku, poprzednim akumulatorze lub przez producenta. Oddajemy do dyspozycji narzę,dzie w formie konfiguratora, któ,re uł,atwi proces doboru odpowiedniej baterii.

Pomimo cią,gł,ej aktualizacji kompatybilnoś,ci naszych produktó,w, moż,e się, zdarzyć,, ż,e poniż,sza lista nie bę,dzie kompletna. Prosimy w takim wypadku skontaktować, się, z doradcą, Whitenergy korzystają,c z odpowiedniego formularza kontaktowego przy konfiguratorze lub w dziale „,Whitenergy”,.

Zastępuje baterie

6M41Q16.001
909-2140
909-2150
91.41Q28.004
BTP-37D1
6M.41Q28.004
BTP-3761

Typ ogniwaLi-ion
Napięcie11.1 V
Pojemność baterii3600 mAh
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 103116
Producent Whitenergy
Kod producenta 05232
EAN 5908214315079
Strona www http://www.whitenergy.pl
Recenzje