Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

wel.com Router BDW463AM

wel.com Router BDW463AM

Kod: 307901

260,49 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Router bezprzewodowy BDW463AM firmy AMIT, to idealne rozwią,zanie do podział,u internetu 3G. Posiada wbudowane gniazdo ExpressCard i USB. Dzię,ki temu moż,liwe jest podł,ą,czenie niemal wszystkich istnieją,cych na rynku modemó,w HSDPA i HSPA. Wyś,mienicie nadaje sie do podział,u internetu oferowanego mię,dzy innymi przez Cyfrowy Polsat.

Wbudowany serwer VPN umoż,liwia zestawianie do 20 szyfrowanych tuneli.
Dodatkowy port WAN ethernet, pozwala na pracę, routera z internetem kablowym, a internet 3G wł,ą,cza się, automatycznie przy awarii ł,ą,cza podstawowego - funkcja failover.

Obsł,uga routera jest niezwykle prosta, wystarczy wł,oż,yć, kompatybilny modem do wbudowanego gniazda USB lub ExpressCard i poprzez przeglą,darkę, www ustawić, parametry dla danego operatora.

Dane dotyczą,ce routera: ,

 • ł,ą,cze bezprzewodowe WiFi: 2x2 802.11n zgodne wstecz  ,
   ,z 802.11b/g
 • LAN: 4xRJ45 10/100 Ethernet ,
 • WAN: 1xRJ45, USB, ExpressCard
 • Szyfrowanie danych: WPA, WPA2, WEP 64/128
 • Wbudowany Firewall
 • Pozostał,e funckje: przekierowania portó,w, filtrowanie MAC adresó,w, DDNS, Virtual Server, DMZ Host
 • Serwer VPN:  ,
   ,- obsł,uga poł,ą,czeń, do 20-tu tuneli dla IPSec, PPTP, L2TP
   ,- wsparcie dla inicjatora i respondera IPSec, IPSec, NAT Traversal, LAN to LAN remote user
   ,- PPTP/L2TP serwer/klient
   ,- Tunelowanie GRE
 • Obsł,uga routera poprzez przeglą,darkę, internetową, ,
 • Gwarancja: 24 miesią,ce ,
 • Instrukcja konfiguracji w ję,zyku polskim
 • KGO - 0,62 PLN
 • Skró,cona lista modemó,w komptatybilnych
   ,- Option iCON 401
   ,- Option iCON 431
   ,- Option iCON 505
   ,- Option iCON 505M
   ,- Option iCON 225
   ,- Novatel Ovation MC990D
   ,- Novatel Ovation MC950D
   ,- Novatel Ovation MC935D
   ,- Novatel Merlin XU870
   ,- Novatel Merlin XU950D
   ,- Sierra Wireless AirCard 501
   ,- Sierra Wireless AirCard 503
   ,- Sierra Wireless Compass 888
   ,- Sierra Wireless USB307
   ,- Sierra Wireless USB309
   ,- Sierra Wireless AirCard 310U
   ,- Huawei E220
   ,- Huawei E270
   ,- Huawei E156G
   ,- Huawei E160
   ,- Huawei E169
   ,- Huawei E180
   ,- Huawei E182E
   ,- ZTE MF620
   ,- ZTE MF668
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 307901
Producent wel.com
Kod producenta BDW463AM
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje