Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

wel.com VIU2

wel.com VIU2
1 108,92 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Option VIU2 kamera 3G z doż,ywotnią, usł,ugą, serwerową,

Wysokiej rozdzielczoś,ci kamera 3G Plug&,Play.
Przekaz wideo na ż,ywo, ską,dkolwiek i doką,dkolwiek chcemy.
Kamera zintegrowana jest z modemem 3G, iCON®, XY oraz posiada wbudowaną, baterię,. Pozwala to na peł,ną, jej mobilnoś,ć,.

Komunikacja z VIU², odbywa się, za poś,rednictwem serwera firmy Option, cena urzą,dzenia zawiera opł,atę, za doż,ywotnie korzystanie z tego serwera. Dzię,ki rejestracji danych za poś,rednictwem serwera moż,liwe jest odtworzenie danych z kamery nawet w przypadku jej kradzież,y lub zniszczenia. W takiej sytuacji zbę,dna jest ró,wnież, usł,uga stał,ego IP oferowana przez operatora komó,rkowego.

Moż,liwoś,ci urzą,dzenia:
•,Przekaz na ż,ywo obrazu i dź,wię,ku w dowolnej sieci mobilnej
•,Informowanie SMS'em i e-mailem o wykryciu ruchu
•,Nagrywanie wysokiej jakoś,ci klipó,w na karcie SD bą,dź, ich transfer
•,Wyją,tkowo prosta procedura instalacji
•,Odporne na awarie rozwią,zanie: zapasowy akumulator i mobilna transmisja danych
•,Natychmiastowy dostę,p do nagrania wideo bą,dź, przekazu na ż,ywo, z telefonu komó,rkowego (urzą,dzenia APPLE oraz z systemem Android), tabletu lub PC (dostę,p dla wielu uż,ytkownikó,w jednocześ,nie, w czasie rzeczywistym)

Specyfikacja techniczna

•,wbudowany mikrofon z redukcją, szumó,w
•,kompresja AAC dla audio
•,dwa porty USB 2.0 typu A
•,port ethernet
•,1 Gbit SDRAM
•,256 Mbit ROM
•,Wejś,cie na kartę, pamię,ci SD
•,rozwią,zanie oparte na procesorze Freescale
•,Linux OS

•,4 trzykolorowe diody LED,
•,dwa przyciski (1 dla wł,ą,czania zasilania, 1 kontrolowany programowo)
•,zintegrowana, wymienna bateria (1000mAh), pozwalają,ca na 2 godziny przekazu obrazu

Specyfikacja kamery VIU2: Funkcje przetwarzania wideo
•,wbudowana kamera 640 x 480 (VGA) @ 30 fps
•,praca w warunkach sł,abego oś,wietlenia (0.01 LUX)
•,wysoko wydajna kompresja wideo - H.264
•,wyjś,cie przekazu wideo H.264 176x144 (QCIF) aż, fo 352x288 dla telefonó,w komó,rkowych
•,iloś,ć, klatek obrazu zależ,na od dostę,pnego pasma (maks. 15 fps)
•,peł,na rozdzielczoś,ć,, maksymalna liczba klatek dla nagrań,

Specyfikacja modemu iCON®, XY
•,iCON®, XY pojedyncze pasmo: 2100 MHz
•,iCON®, XY podwó,jne pasmo: 900/2100 MHz
•,dywersyfikacja w paś,mie 2100 MHz
•,Advanced receiver with equalizer/Zaawansowany amplituner z korektorem
•,Tryby HSUPA/HSDPA :
-HSUPA 5.76: kategoria 6
-HSUPA 2.0: kategoria 5
-HSDPA 7.2: kategoria 8
-HSDPA 3.6: kategoria 5 oraz 6
•,HSDPA 1.8: kategorie 1-4, 11 oraz 12
•,UE Klasa zasilania 3 E-GPRS

E-GPRS
•,850/900/1800/1900 MHz
•,GSM klasa zasilania 4 (2W) dla 850/900 bands
•,GSM klasa zasilania 1 (1W) dla 1800/1900 bands

EDGE/GPRS interfejs radiowy
•,3GPP Rel99 z wybranymi funkcjami Rel4
•,EDGE 8PSK klasa E2 (+27 dBm w paś,mie 850/900, +26 dBm w paś,mie 1800/1900)
•,GPRS/EGPRS Multislot Class 12
(4 slots Rx, 4 slots Tx with a max of 5 slots)
•,GPRS/EDGE Class B Type 1 MT
•,GPRS CS1-CS4, EDGE MCS1-MCS9
•,EDGE przepustowoś,ć, danych (w szczycie): 247Kbps
•,EDGE przepustowoś,ć, danych (ś,rednia): 200Kbps wysył, and 215Kbps pobieranie ,

Ś,rodowisko pracy urzą,dzenia
•,Dopuszczalna temperatura pracy: 0oC to +40oC

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 307895
Producent wel.com
Kod producenta VIU2
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie
Recenzje