Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

wel.com Router CloudGate

wel.com Router CloudGate

Kod: 472125

1 426,29 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

CloudGate

  • Prosta, atrakcyjna cenowo, ł,ą,cznoś,ć, IP WWAN M2M
  • monitorowanie poł,ą,czenia i automatyczne wznawianie w przypadku bł,ę,dó,w poł,ą,czenia
  • bezpieczny, nie wymagają,cy rę,cznej aktualizacji oprogramowania oraz plikó,w konfiguracyjnych
  • unikalne oprogramowanie oraz elastyczne konfigurowanie urzą,dzenia
  • automatyczne przydzielanie dla aplikacji poś,redniczą,cych

CloudGate, atrakcyjny cenowo router M2M firmy Option, w wersji bazowej umoż,liwia zarzą,dzanie ruchem z LAN do WWAN oraz zapewnia funkcjonalnoś,ć, GPS.

Moż,liwe jest podł,ą,czanie dodatkowych moduł,ó,w w postaci karty rozszerzeń, np. z portem szeregowym RS232 i RS485, USB, GPIO czy też, WiFi - zapytaj o cenę, i dostę,pnoś,ć, dodatkowych kart rozszerzeń,.

CloudGate jest urzą,dzeniem ł,atwym do skonfigurowania, zaró,wno przez poł,ą,czenie lokalne, jak i zdalne z komputera, tabletu lub smartfona.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 472125
Producent wel.com
Kod producenta cloudgate
EAN 5414140064825
Strona www Nie dotyczy
Recenzje