Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

wel.com GI0335

wel.com GI0335
82,76 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Modem Option iCON XY to najnowszej generacji urzą,dzenie, opracowane w odpowiedzi na rosną,ce zapotrzebowanie na atrakcyjnie wyglą,dają,ce akcesoria komputerowe.

Zastosowane w modemie, unikatowe rozwią,zanie z ruchomym wtykiem USB pozwala na:
- ograniczenie awaryjnoś,ci modemu, poprzez ukrycie wtyku USB,
- ograniczenie potencjalnych uszkodzeń, mechanicznych, poprzez moż,liwoś,ć, uł,oż,enia wpię,tego modemu wzdł,uż, obudowy laptopa (zgię,cie pod ką,tem prostym)
- moż,liwoś,ć, bezproblemowego podł,ą,czania modemu do poziomych i pionowych gniazd USB w laptopie, bez koniecznoś,ci stosowania dodatkowych kabli czy przedł,uż,ek.
Modem porę,czny i trwał,y, jak szwajcarski scyzoryk, a dodatkowo poprzez moż,liwoś,ć, zamó,wienia inwidualnej obudowy z logo firmy, dowolnym zdję,ciem lub grafiką, idealnie nadaje się, na oryginalny i praktyczny prezent.

To co wyró,ż,nia ICON XY wś,ró,d wielu tego typu produktó,w to moż,liwoś,ć, dostosowania wyglą,du modemu do wł,asnych upodobań, poprzez wymianę, wierzchniej i spodniej obudowy.
Jest to doskonał,y sposó,b na spersonalizowanie urzą,dzenia, któ,re moż,e być, idealnym rozwią,zaniem dla firm promują,cych swoją, markę, czy też, podczas imprez masowych. Już, niedł,ugo moż,liwe bę,dzie ró,wnież, zamó,wienie przez klienta koń,cowego jednej pary obudó,w wedł,ug wł,asnego projektu (np. z dowolnym zdję,ciem, obrazkiem, logiem itp).
 ,
Modem został, wyposaż,ony w innowacyjne obrotowe i chowane do wewną,trz zł,ą,cze USB.
Gniazdo microSD pozwoli na przechowywanie najważ,niejszych danych na kartach pamię,ci. Option ICON XY umoż,liwia niezawodny i szybki dostę,p do internetu dzię,ki oprogramowaniu , uCAN Connect. Mechanizm instalacji Zero-CD Plug’,n’,Play umoż,liwia bł,yskawiczną, instalację, w 3 prostych krokach.
 ,
Urzą,dzenie jest wystarczają,co mał,e by z ł,atwoś,cią, zmieś,cić, się, w dł,oni. Jego bardzo niewielka waga (zaledwie 28 gramó,w) zapewnia maksymalną, mobilnoś,ć, i wygodę, zaró,wno w przypadku korzystania z laptopa lub komputeró,w stacjonarnych.

Transmisja danychEDGE
Sieć GSM850 MHz
Sieć UMTS900 MHz
Sieć LTENie
Max. prędkość pobierania7.2 MB/s
Max. prędkość wysyłania5.76 MB/s
Karta SIMBrak danych
AntenaWewnętrzna
Czytnik kart pamięcimicroSD
Standard pamięci SD / CFSD
Obsługa sieci Aero2Tak
Obsługiwane systemy operacyjneMac OS
Akcesoria w zestawie0
KolorBiały
Wymiary

80 x 29 x 11,9 mm.

Waga28 g
Wymagania sprzętowe

- Interfejs USB 2.0, kompatybilny z USB 1.1
- Sterowniki dla systemó,w: Windows XP SP3 32-bit, Windows XP SP2 64-bit, Windows Vista 32 i 64-bit, Windows 7, Mac OS X (wersja 10.4 lub wyż,sza, komputery Apple tylko z procesorem Intel)
- Interfejs karty SIM-ME zgodny ze specyfikacjami 3GPP GSM TS11.11, GSM 11.12 oraz ISO 7816
- Interfejs karty SIM zgodny z 3GPP 31.101 i 31.102 ze wsparciem dla UICC 1,8 i 3V.
- 64 MB pamię,ci na aplikacje i pliki operatora
- Moż,liwoś,ć, instalacji karty microSD do 32 GB
- Innowacyjne obrotowa wtyczka USB
- Dioda LED informują,ca o statusie urzą,dzenia

Pozostałe parametry

Parametry GSM:
- WCDMA - 900/2100 MHz
- HSUPA , kategoria 6 (5,76 Mbps)
- HSUPA kategoria 5 (2 Mbps)
- HSDPA kategoria 8 (7,2 Mbps)
- HSDPA kategoria 5 i 6 (3,6 Mbps)
- HSDPA kategoria 1-4 oraz 11-12 (1,8 Mbps)
- UE Power Class 3
- GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
- GSM Power Class 4 (2W) dla czę,stotliwoś,ci 850/900 MHz
- GSM Power Class 1 (1W) dla czę,stotliwoś,ci 1800/1900 MHz
- EDGE/GPRS zgodne ze standardami 3GPP wydaniem 99 oraz wybranymi funkcjami z wydania 4.
- EDGE 8PSK klasa E2 (+27 dBm dla czę,stotliwoś,ci 850/900, +26 dBm dla czę,stotliwoś,ci 1800/1900)
- GPRS/EGPRS kategoria 12, transmisja wielokanał,owa (4 kanał,y RX, 4 kanał,y TX z maksymalnie 5 kanał,ó,w)
- GPRS/EDGE klasa B typ 1 MT
- Schemat modulacji i kodowania: GPRS CS1-CS4, EDGE MCS1-MCS9
- EDGE maksymalna przepustowoś,ć, 247 kbps, ś,rednia przepustowoś,ć, - download 215 kbps, upload 200 kbps

Specyfikacja techniczna

1. Opis:

 • Modem komó,rkowy z czytnikiem kart microSD oraz obrotową, wtyczką, USB

2. Parametry GSM:

 • WCDMA - 900/2100 MHz
 • HSUPA , kategoria 6 (5,76 Mbps)
 • HSUPA kategoria 5 (2 Mbps)
 • HSDPA kategoria 8 (7,2 Mbps)
 • HSDPA kategoria 5 i 6 (3,6 Mbps)
 • HSDPA kategoria 1-4 oraz 11-12 (1,8 Mbps)
 • UE Power Class 3
 • GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 , MHz
 • GSM Power Class 4 (2W) dla czę,stotliwoś,ci 850/900 MHz
 • GSM Power Class 1 (1W) dla czę,stotliwoś,ci 1800/1900 MHz
 • EDGE/GPRS zgodne ze standardami 3GPP wydaniem 99 oraz wybranymi funkcjami z wydania 4.
 • EDGE 8PSK klasa E2 (+27 dBm dla czę,stotliwoś,ci 850/900, +26 dBm dla czę,stotliwoś,ci 1800/1900)
 • GPRS/EGPRS kategoria 12, transmisja wielokanał,owa (4 kanał,y RX, 4 kanał,y TX z maksymalnie 5 kanał,ó,w)
 • GPRS/EDGE klasa B typ 1 MT
 • schemat modulacji i kodowania: GPRS CS1-CS4, EDGE MCS1-MCS9
 • EDGE maksymalna przepustowoś,ć, 247 kbps, ś,rednia przepustowoś,ć, - download 215 kbps, upload 200 kbps

3. Informacje sprzę,towe:

 • interfejs USB 2.0, kompatybilny z USB 1.1
 • sterowniki dla systemó,w: Windows XP SP3 32-bit, Windows XP SP2 64-bit, Windows Vista 32 i 64-bit, Windows 7, Mac OS X (wersja 10.4 lub wyż,sza, komputery Apple tylko z procesorem Intel)
 • interfejs karty SIM-ME zgodny ze specyfikacjami 3GPP GSM TS11.11, GSM 11.12 oraz ISO 7816
 • interfejs karty SIM zgodny z 3GPP 31.101 i 31.102 ze wsparciem dla UICC 1,8 i 3V.
 • 64 MB pamię,ci na aplikacje i pliki operatora
 • moż,liwoś,ć, instalacji karty microSD do 32 GB
 • innowacyjne obrotowa wtyczka USB
 • dioda LED informują,ca o statusie urzą,dzenia

4. Parametry techniczne:

 • wymiary 80x29x11,9 mm
 • waga 28 g
 • antena wewnę,trzna
 • temperatura pracy 0-40 st. C
 • zgodnoś,ć, z RoHS i Microsoft WHQL
 • urzą,dzenie posiada niezbę,dne certyfikaty
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 307894
Producent wel.com
Kod producenta GI0335
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie
Recenzje