Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Volt Przetwornica napiecia 1000W / 12V

Volt Przetwornica napiecia 1000W / 12V

Kod: 919038

182,66 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 6 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Seria elektronicznych przetwornic napię,cia IPS sł,uż,y do zasilania urzą,dzeń, elektrycznych wymagają,cych napię,cia przemiennego 230V z akumulatoró,w i instalacji samochodowych o napię,ciu stał,ym 12V. Przetwornice doskonale sprawdzają, się, w miejscach gdzie nie ma moż,liwoś,ci bezpoś,redniego podł,ą,czenia do sieci energetycznej.

Przetwornice serii IPS wytwarzają, na wyjś,ciu tzw. sinusoidę, modyfikowaną,. Jest to napię,cie przemienne o przebiegu prostoką,tnym, któ,rego wartoś,ć, skuteczna jest identyczna, jak wartoś,ć, skuteczna przebiegu sinusoidalnego wystę,pują,cego w sieci energetycznej. Dzię,ki zastosowaniu takiej metody generowania napię,cia, moż,liwe jest znaczne ograniczenie ceny i zwię,kszenie bezawaryjnoś,ci cał,ego urzą,dzenia.

Napięcie wejściowe (maks.)15.5 V
Napięcie wyjściowe (min.)225 V
Napięcie wyjściowe (maks.)235 V
Moc ciągła700 W
Moc chwilowa1000 W
Pobór prądu300 mA
Sprawność92 %
Częstotliwość50 Hz
Zabezpieczenia / filtryPrzeciwprzeciążeniowe
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

230 x 146 x 60

Waga1.1 kg
Pozostałe parametry

- Temperatura:0-40 st. C

Specyfikacja techniczna
 • Moc: 1000W/750W
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego: 11-15 VDC
 • Prą,d bez obcią,ż,enia: 300mA
 • Napię,cie wyjś,ciowe: 230V
 • Zakres napię,cia wyjś,ciowego: 220-240VAC
 • Czę,stotliwoś,ć,: 50Hz/60Hz±,0.5
 • Moc maksymalna(10min): 1000W
 • Moc przy cią,gł,ym obcią,ż,eniu: 750W
 • Sprawnoś,ć,:>,92%
 • Zabezpieczenie przecią,ż,eniowe: przy obcią,ż,eniu 120% IPS automatycznie się, wył,ą,cza
 • Zabezpieczenie przed zwarciem: (automatyczne wył,ą,czenie)
 • Zabezpieczenie przed zbyt niskim napię,ciem
 • Temperatura:0-40 st. C
 • Wymiary: 230 x 146 x 60
 • Waga: 1.1 Kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 919038
Producent Volt
Kod producenta 4PRZ12230IPS1000
EAN 5907768270285
Strona www Nie dotyczy
Recenzje