Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Volt Przetwornica napięcia 300W / 24V IPS-300

Volt Przetwornica napięcia 300W / 24V IPS-300

Kod: 919027

101,48 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Seria elektronicznych przetwornic napię,cia IPS sł,uż,y do zasilania urzą,dzeń, elektrycznych wymagają,cych napię,cia przemiennego 230V z akumulatoró,w i instalacji samochodowych o napię,ciu stał,ym 24V. Przetwornice doskonale sprawdzają, się, w miejscach gdzie nie ma moż,liwoś,ci bezpoś,redniego podł,ą,czenia do sieci energetycznej.

Przetwornice serii IPS wytwarzają, na wyjś,ciu tzw. sinusoidę, modyfikowaną,. Jest to napię,cie przemienne o przebiegu prostoką,tnym, któ,rego wartoś,ć, skuteczna jest identyczna, jak wartoś,ć, skuteczna przebiegu sinusoidalnego wystę,pują,cego w sieci energetycznej. Dzię,ki zastosowaniu takiej metody generowania napię,cia, moż,liwe jest znaczne ograniczenie ceny i zwię,kszenie bezawaryjnoś,ci cał,ego urzą,dzenia.

Przetwornica zasilana z gniazda zapalniczki samochodowej. Wykonana w kształ,cie puszki doskonale pasuje do uchwytó,w na napoje

Napięcie wejściowe (maks.)31 V
Napięcie wyjściowe (min.)225 V
Napięcie wyjściowe (maks.)235 V
Moc ciągła150 W
Moc chwilowa300 W
Pobór prądu300 mA
Sprawność92 %
Częstotliwość50 Hz
Zabezpieczenia / filtrySpadek napięcia
Akcesoria w zestawie0
KolorCzarny
Wymiary

135mm Ø,67mm

Waga0.3 kg
Pozostałe parametry

- Temperatura:0-40 st. C

Specyfikacja techniczna
 • Moc: 300W/150W
 • Zakres napię,cia wejś,ciowego: 22-28 VDC
 • Prą,d bez obcią,ż,enia: 300mA
 • Napię,cie wyjś,ciowe: 230V
 • Zakres napię,cia wyjś,ciowego: 220-240VAC
 • Czę,stotliwoś,ć,: 50Hz/60Hz±,0.5
 • Moc maksymalna(10min): 300W
 • Moc przy cią,gł,ym obcią,ż,eniu: 150W
 • Sprawnoś,ć,:>,92%
 • Zabezpieczenie przecią,ż,eniowe: przy obcią,ż,eniu 120% IPS automatycznie się, wył,ą,cza
 • Zabezpieczenie przed zwarciem: (automatyczne wył,ą,czenie)
 • Zabezpieczenie przed zbyt niskim napię,ciem
 • Temperatura:0-40 st. C
 • Wymiary: 135mm Ø,67mm
 • Waga: 0.3 Kg
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 919027
Producent Volt
Kod producenta 7PPRZJN7002403
EAN 5903111886011
Strona www Nie dotyczy
Recenzje