Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Verbatim BD-RE DL 50GB 2x (jewel case, 5szt)

Verbatim BD-RE DL 50GB 2x (jewel case, 5szt)

Kod: 204282

149,63 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Wprowadzenie technologii Blu-ray spowodował,o zaistnienie pojemnych dyskó,w na rynku, któ,ry domagał, się, tego typu noś,nikó,w ze wzglę,du na rozwó,j technologii telewizji o wysokiej rozdzielczoś,ci (HDTV).

Nazwa Blu-ray pochodzi od technologii, w któ,rej stosowane są, niebieskie lasery. Ś,wiatł,o tego typu laseró,w jest niebieskie ze wzglę,du na kró,tszą, dł,ugoś,ć, jego fali. Dł,ugoś,ć, fali niebieskiego lasera wynosi 405 nm, a dł,ugoś,ć, fali czerwonego lasera stosowanego w urzą,dzeniach DVD to 650 nm. Niebieski laser o kró,tszej dł,ugoś,ci fali zapewnia moż,liwoś,ć, gę,stszego zapisywania danych na dysku, czyli moż,liwe jest zapisanie znacznie wię,kszej iloś,ci danych na pojedynczym noś,niku.

Dyski Blu-ray zapewniają, 3-5 razy wię,kszą, pojemnoś,ć, od standardowych dyskó,w DVD, pozwala to na wielokrotne zapisywanie i odtwarzanie materiał,ó,w wideo w jakoś,ci HD.

Tylko do zastosowania w odtwarzaczach i nagrywarkach obsł,ugują,cych dyski Blu-ray o pojemnoś,ci 25/50 GB bez dodatkowego wyposaż,enia.

To dysk o pojemnoś,ci 50 GB z moż,liwoś,cią, wielokrotnego nagrywania, zgodny ze specyfikacją, Blu-ray Disc Alliance.
Dł,ugoś,ć, fali lasera: 405 nm.
Twarda powł,oka ochronna Hard Coat.
Moż,liwoś,ć, zapisania nawet 1000 razy bez utraty jakoś,ci dzię,ki sprawdzonej technologii SERL.
Doskonał,e moż,liwoś,ci odtwarzania.
Dyski BD-RE są, przeznaczone do uż,ywania w odtwarzaczach i nagrywarkach BD.

W przypadku dyskó,w nieprzystosowanych do zadruku istnieje moż,liwoś,ć, opisywania ich za pomocą, markeró,w do dyskó,w CD/DVD.

Specyfikacja techniczna

Numer produktu: 43760
Pojemnoś,ć,: 50GB
Prę,dkoś,ć,: 2x
Opakowanie: 5 Pack Jewel Case

Ten dysk jest zgodny ze specyfikacją, BD-RE w wersji 2.1

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 204282
Producent Verbatim
Kod producenta 43760
EAN 0023942437604
Strona www http://www.verbatim.com
Recenzje