Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Unitek uniwersalny replikator portów, Y-3704

Unitek uniwersalny replikator portów, Y-3704

Kod: 494841

385,10 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 2 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Unitek Y-3704 uniwersalny replikator portó,w
Replikator portó,w Y-3704 do notebooka, dzię,ki swojej konstrukcji podnosi ergonomię, uż,ytkowania oraz peł,ni funkcję, podstawki chł,odzą,cej, co sprzyja ł,atwiejszej cyrkulacji powietrza pod laptopem. Urzą,dzenie ł,ą,czone jest z notebookiem za pomocą, przewodu USB3.0, dzię,ki czemu moż,na z niego korzystać, praktycznie we wszystkich modelach laptopó,w. Replikator znaczą,co rozbudowuje iloś,ć, dostę,pnych portó,w w laptopie, przez co nadaje się, idealnie do wszystkich notebookó,w serii slim takich jak ultrabooki, któ,re nie posiadają, standardowych portó,w ze wzglę,du na swoją, budowę,. Oczywiś,cie Y-3704 moż,na uż,ywać, z komputerem stacjonarnym jako stacji dokują,cej dla urzą,dzeń, peryferyjnych (np. dyski zewnę,trzne USB, projektor czy monitor), organizują,c przestrzeń, biurka w wygodniejszy i bardziej uporzą,dkowany sposó,b. W zestawie znajduje się, ró,wnież, podstawka, któ,ra umoż,liwia ustawienie urzą,dzenia pionowo.
Replikator wyposaż,ony jest w jeden port GigabitEthernet, wyjś,cie HDMI oraz VGA, porty audio (wyjś,cie / wejś,cie) oraz dwa porty USB3.0. Urzą,dzenie wyposaż,one jest w zewnę,trzny zasilacz.

Cechy:
- Replikator moż,e być, uż,yty jako podstawka dla notebookó,w, macbookó,w, ultrabookó,w oraz jako przystawka dla komputeró,w stacjonarnych
- Podstawka w zestawie umoż,liwia ustawienie urzą,dzenia w pozycji pionowej
- Porty HDMI, VGA, RJ45, USB3.0, Audio dla podł,ą,czenia urzą,dzeń, peryferyjnych
- HDMI obsł,uga rozdzielczoś,ci do 1080P z audio 5.1
- RJ45 port 1Gb ethernet
- Obsł,ugiwane systemy: WIndows: XP/Vista/7/8(32b-64b) MacOS: Mountain Lion 10.8 / Lion 10.7 /Snow Leopard 10.6

Pasuje do

Uniwersalny

Wymagania sprzętowe

Obsł,ugiwane systemy operacyjne: Windows XP /Vista/7/ 8 (32/64-bit), Mac OS 9.x lub nowsze

Akcesoria w zestawie

- Y-3704
- Podstawka
- Zasilacz
- Pł,yta CD
- Instrukcja
- Przewó,d USB

KolorCzarny
Wymiary

22 x 3.4 , / 0.9cm x 11 cm.

Pozostałe parametry

- Wł,ą,cznik zasilania On/Off
- Zł,ą,cze zasilania DC 5V

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 494841
Producent Unitek
Kod producenta Y-3704
EAN 4894160004383
Strona www http://www.tech-top.com.hk
Recenzje