Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Unitek Obudowa Unitek Y-3357 2xHDD 3,5 NAS/DAS

Unitek Obudowa Unitek Y-3357 2xHDD 3,5 NAS/DAS

Kod: 450313

499,17 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Y-3357 to wyją,tkowe poł,ą,czenie serwera plikó,w NAS z obudową, typu DAS. Funkcjonalnoś,ć, DAS skł,ada się, na moż,liwoś,ć, bezpoś,redniego podł,ą,czenia urzą,dzenia do komputera za poś,rednictwem portu USB3.0 co czyni z niego prostą, zewnę,trzną, obudowę, na dwa dyski twarde, do przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych. Y-3357 posiada wsparcie sprzę,towego kontrolera RAID i moż,liwoś,ć, konfiguracji poziomó,w Raid 0/1/JBOD oraz Single. Ponadto urzą,dzenie wyposaż,one jest w 1 gigabitowy port ethernet i po podł,ą,czeniu do sieci lokalnej staje się, niezwykle funkcjonalnym serwerem plikó,w NAS.
Obsł,ugiwane funkcje serwera NAS to: SAMBA /FTP /WebDAV /FTP /DHCP /UPnP AV Media server / Bit Torrent / iTunes.

Informacje dodatkowe

- Serwer plikó,w (SAMBA)
- Moż,liwoś,ć, tworzenia uż,ytkownikó,w i nadawanie im uprawnień,
- Serwer Medió,w
- Serwer medió,w UPnP np do podł,ą,czenia konsoli czy TV
- Serwer WebDAV
- Umoż,liwia dostę,p do plikó,w zdalnie za poś,rednictwem przeglą,darki.
- Klient sieci Bit Torrent
- Klient sieci Bit Torrent umoż,liwia pobieranie plikó,w bez udział,u komputera
- Serwer iTunes
- Serwer iTunes do wspó,ł,dzielenia plikó,w multimedialnych
- Zewnę,trzne urzą,dzenie USB
- Umoż,liwia bezpoś,rednie podł,ą,czenie do komputera za poś,rednictwem przewodu USB3.0
- Konstrukcja Tool-Free
- Prosta instalacja dyskó,w bez uż,ycia narzę,dzi.
- Serwer FTP

Specyfikacja techniczna

- Interfejs : USB3.0 typ B / LAN (10/100/1000)
- Diody LED : Zasilanie /OS/ Dostę,p
- Obsł,ugiwane serwery : SAMBA/FTP/WebDAV/FTP/DHCP/UPnP AV Media server/ Bit Torrent/ iTunes
- Konfiguracja , RAID : Raid 0/ 1/ JBOD Single
- Obsł,ugiwane systemy operacyjne: WIN XP/ Vista/ 7/ 8, MAC OS X, Linux (SAMBA/FTP)
- Obsł,ugiwane dyski twarde: 3.5”, SATA I/II HDD
- System plikó,w: exFAT32 ( FAT64)
- Typ materiał,u : Aluminum + Plastik

W zestawie

- Y-3357,
- przewó,d sieciowy,
- przewó,d USB 3.0, zasilacz 12V4A,
- przewó,d zasilają,cy,
- pł,yta CD,
- podrę,cznik uż,ytkownika

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 450313
Producent Unitek
Kod producenta Y-3357
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.tech-top.com.hk
Recenzje