Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Tracer Klawiatura Eureka TRK-325 Bluetooth Premium TRAKLA42117

Tracer Klawiatura Eureka TRK-325 Bluetooth Premium TRAKLA42117

Kod: 830128

60,12 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Klawiatrura Eureka to niewielkie urzą,dzenie, mieszczą,ce się, w porę,cznym etui, znacznie poprawiają,ce komfort korzystania z konsoli PlayStation 3, tabletó,w, smartfonó,w czy domowych centró,w multimedialnych.
Eureka jest w peł,ni zgodna ze standardem Bluetooth 2.0, dzię,ki czemu wspó,ł,pracuje z wię,kszoś,cią, urzą,dzeń, pracują,cych pod kontrolą, systemó,w Android, iOS, Mac OS, Windows czy Symbian. Zalety tej niewielkiej klawiatury docenią, ró,wnież, posiadacze konsoli Playstation 3 oraz domowych urzą,dzeń, typu media center. Klawiatura jest wyposaż,ona w 16 klawiszy funkcyjnych, za pomocą, któ,rych moż,emy m.in. zmieniać, kolejnoś,ć, odtwarzanych utworó,w, teledyskó,w, regulować, poziom gł,oś,noś,ci czy uruchamiać, dedykowane aplikacje w poszczegó,lnych systemach operacyjnych. Ponadto na spodzie klawiatury znajdziemy wbudowany touchpad, dodatkowo rozszerzają,cy moż,liwoś,ci wykorzystania Eureki. Eureka jest zasilana za pomocą, dwó,ch baterii AAA. Do klawiatury doł,ą,czone jest wygodne etui, któ,re umoż,liwia jej bezpieczne przechowywanie i przenoszenie.

Zestaw z myszkąNie
PołączenieBezprzewodowe
InterfejsBluetooth
KolorCzarny
Wymiary0
Pozostałe parametry

- Zgodnoś,ć, z systemami operacyjnymi: Windows XP/ XP MCE/Vista/Vista MCE/ 7 / 7 MCE (32/64-Bit)
- Liczba klawiszy multimedialnych: 9
- Mechanim: Membrana

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 830128
Producent Tracer
Kod producenta TRAKLA42117
EAN 5907512844052
Strona www http://www.tracer.pl
Recenzje