Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

TP-Link TL-WR741ND

TP-Link TL-WR741ND

Kod: 430793

77,05 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Router TL-WR741ND ł,ą,czy w sobie funkcje 4 portowego przeł,ą,cznika i routera umoż,liwiają,cego przewodowe i bezprzewodowe nawią,zanie poł,ą,czeń, i wspó,ł,dzielenie dostę,pu do Internetu. Jest zgodny jest ze standardami 802.11b i g. Dział,a w oparciu o technologię, 802.11n zapewniają,c duż,ą, wydajnoś,ć, poł,ą,czeń, i prę,dkoś,ć, transmisji do 150Mb/s w atrakcyjnej cenie. Technologia 11n bę,dą,ca unowocześ,nieniem standardu 11g wykorzystywana jest w zastosowaniach wymagają,cych duż,ego pasma, takich jak np. transfer wideo, powodują,c zwię,kszenie pł,ynnoś,ci transmisji danych. Dostę,p do bezprzewodowej sieci moż,liwy jest z każ,dego miejsca w domu. Urzą,dzenie, w poró,wnaniu do produktó,w standardu g, zapewnia lepszej jakoś,ci transfer wideo, VoIP lub moż,liwoś,ć, grania online w sieci.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 430793
Producent TP-Link
Kod producenta TL-WR741ND
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.tp-link.com
Recenzje