Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

TP-Link TL-PA8010P AV1200 Gigabit Powerline Adapter AC PassThrough (Twin Pack)

TP-Link TL-PA8010P AV1200 Gigabit Powerline Adapter AC PassThrough (Twin Pack)

Kod: 743141

313,50 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 10 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

Zestaw gigabitowych transmiteró,w sieciowych AV1200 z gniazdkiem elektrycznym

Cechy gł,ó,wne:

- Zgodnoś,ć, ze standardem HomePlug AV2, wysoka prę,dkoś,ć, transmisji danych w sieci elektrycznej - do 1200Mb/s

- Wbudowane gniazdko sieci elektrycznej umoż,liwia podł,ą,czenie do prą,du dodatkowego urzą,dzenia

- Prosta instalacja Plug and Play, brak koniecznoś,ci konfiguracji urzą,dzenia

- Gigabitowe porty zapewniają, szybkie, bezpieczne poł,ą,czenie przewodowe

Zastosowanie produktu
Wykorzystują,c istnieją,ce gniazdka elektryczne moż,na bł,yskawicznie stworzyć, infrastrukturę, sieciową, bez koniecznoś,ci uż,ycia dodatkowego okablowania - wystarzy podł,ą,czyć, do nich transmitery TL-PA8010P. Ponadto wbudowane gniazdko elektryczne pozwala na podł,ą,czenie do sieci elektrycznej dodatkowego urzą,dzenia (tak jak do zwykł,ego gniazdka). Prę,dkoś,ć, transmisji poprzez sieć, elektryczną, wynoszą,ca do 1200Mb/s sprawia, ż,e TL-PA8010P jest ś,wietnym urzą,dzeniem umoż,lwiają,cym ł,atwe zbudowanie multimedialnej, domowej sieci.

Prę,dkoś,ć, transmisji w sieci elektrycznej - do 1200Mb/s
Dzię,ki wykorzystaniu technologii HomePlug AV2, zestaw transmiteró,w TL-PA8010P zapewnia stabilną, i szybką, transmisję, danych poprzez sieć, elektryczną, z prę,dkoś,cią, do 1200Mb/s. Urzą,dzenia TL-PA8010P są, rozwią,zaniem umoż,liwiają,cym ł,atwe poł,ą,czenie wszystkich domowych przewodowych urzą,dzeń, sieciowych - od komputeró,w i konsol do gier poprzez dekodery telewizyjne aż, do serweró,w NAS. TL-PA8010P jest ś,wietnym wyborem dla wymagają,cych zastosowań, takich jak np. strumieniowanie plikó,w wideo w rozdzielczoś,ci Ultra HD do wielu urzą,dzeń, jednocześ,nie lub przesył,anie duż,ych plikó,w.

Gigabitowy port Ethernet
TL-PA8010P posiada gigabitowy port Ethernet co pozwala wykorzystanie sieci przewodowej w peł,ni (do zastosowań, takich jak np. strumieniowanie plikó,w wideo w rozdzielczoś,ci Ultra HD do wielu urzą,dzeń, jednocześ,nie lub przesył,anie duż,ych plikó,w).

Dodatkowe gniazdko elektryczne
Urzą,dzenie TL-PA8010P posiada zintegrowane gniazdko sieci elektrycznej zapewniają,c wygodę, uż,ytkowania w domowych sieciach. Dzię,ki temu, do sieci elektrycznej moż,e być, podł,ą,czone dodatkowe urzą,dzenie (tak jak do normalnego gniazdka sieciowego). Dzię,ki wbudowanemu filtrowi zasilania urzą,dzenie TL-PA8010P moż,e zoptymalizować, transmisję, poprzez linię, elektryczną,, redukują,c zakł,ó,cenia wytworzone przez dział,ają,ce w pobliż,u urzą,dzenia elektryczne.

Architektura sieciGigabitEthernet
Porty we/wy1 x 10/100/1000 Mbit/s
Standardy802.3u
Zakres częstotliwości0
Modulacja

OFDM (PLC)

Bezpieczeństwo

128 bitowe szyfrowanie AES

Funkcje specjalne

- Zgodnoś,ć, ze standardem HomePlug AV2
- Filtr zasilania - lepsza wydajnoś,ć, transmisji
- Wbudowane gniazdko sieci elektrycznej
- Brak koniecznoś,ci kł,adzenia nowych kabli
- Zasię,g do 300 m
- Plug&,Play
- Tryb oszczę,dnoś,ć,i energii (do 85%)
- Przycisk Pair (128 bit AES)
- Kompatybilny z transmiterami pracują,cymi w standardach (AV1200, AV1000, AV600, AV500, AV200)

Zasilanie

- Zasilanie bezpoś,rednia z gniazdka sieci elektrycznej
Pobó,r prą,du:
- Maksymalnie: 6W (220V/50Hz)
- Typowe: 6W (220V/50Hz)
- StandBy: 0.5W (220/50Hz)

Wymagania sprzętowe

Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8, Mac, Linux

Akcesoria w zestawie

- TL-PA8010P x2
- Kabel Ethernet RJ45 x2
- Pł,yta CD
- Skró,cona instrukcja obsł,ugi

KolorBiały
Wymiary

131 ×, 72 ×, 42 mm

Pozostałe parametry

Prą,d we wbudowanym gniazdku: 16A

Certyfikaty

CE, RoHS

Wymagania środowiskowe

- Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃,~,40℃, (32℉,~,104℉,)
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃,~,70℃, (-40℉,~,158℉,)
- Dopuszczalna wilgotnoś,ć, powietrza: 10%~,90%, niekondensują,ca
- Dopuszczalna wilgotnoś,ć, przechowywania: 5%~,90%, niekondensują,ca

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 743141
Producent TP-Link
Kod producenta TL-PA8010P KIT, TL-PA8010PKIT
EAN 6935364033125
Strona www http://www.tp-link.com
Recenzje