Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Thermaltake Mysz Black Element White 6000DPI Laser MO-BLE001DTG01

Thermaltake Mysz Black Element White 6000DPI Laser MO-BLE001DTG01

Kod: 391598

248,95 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Rozdzielczoś,ć, pracy gryzonia moż,na regulować, w zakresie 100-6500 dpi w doł,ą,czonym oprogramowaniu. W tym samym miejscu uż,ytkownik moż,e wybrać, pię,ć, koloró,w podś,wietlenia lub cał,kowicie je wył,ą,czyć, oraz utworzyć, po 9 makr dla 5 profili gier.
Urzą,dzenie wykoń,czone został,o gumowym materiał,em zapobiegają,cym wyś,lizgnię,ciu się, myszki z rę,ki. Sprzyja temu ponadto 5 obcią,ż,nikó,w, każ,dy o wadze 4,5 g, któ,rymi moż,emy regulować, cię,ż,ar.
Tt eSports Black Element 6500 dpi komunikuje się, z komputerem poprzez interfejs USB za pomocą, 1,8-m kabla z oplotem oraz zł,otym stykiem.

Funkcje:

  • Dedykowana profesjonalnym graczom RTS i MMORPG
  • Do 5 milionó,w wciś,nię,ć, myszy
  • 5 obcią,ż,nikó,w 4,5 g do zmiany wagi gryzonia
  • Solidny wtyk USB ze zł,otym wykoń,czeniem
  • Sygnalizacja pracy poprzez diody LED
  • Gumowe wykoń,czenie w celu zmaksymalizowania precyzji
  • Oprogramowanie do zmiany zaawansowanych ustawień, myszy
  • 128 kB pamię,ci wewnę,trznej do 45 makr w pię,ciu profilach gier
  • Rozdzielczoś,ć, pracy od 100 do 6500 dpi
  • Regulowane podś,wietlenie w jednym z 5 koloró,w
KolorBiały
Ilość rolek1
Sposób połączeniaKabel
InterfejsUSB
Kolor

Biał,y

Pozostałe parametry

Liczba makr: 9 na 1 profil gry
128 kB pamię,ci na 45 makr w 5 profilach gier
Sensor 6500 dpi
Ż,ywotnoś,ć, 5 milionó,w kliknię,ć,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 391598
Producent Thermaltake
Kod producenta MO-BLE001DTG01
EAN 4716872054862
Strona www http://www.thermaltake.com
Recenzje