Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Thermaltake Chłodzenie wodne - BigWater 760 PRO 2U Bay Drives

Thermaltake Chłodzenie wodne - BigWater 760 PRO 2U Bay Drives

Kod: 414573

529,08 zł

Dostępność: Produkt dostępny

(mała ilość - zostało 2 szt)

Opis

Szczegóły

Opis

System chł,odzenia cieczą, w dwó,ch zatokach 5,25"
Umieszczenie chł,odzenia w dwó,ch zatokach 5,25" pozwala uż,ytkownikowi zaoszczę,dzić, miejsce w obudowie. Dzię,ki takiemu rozwią,zaniu, uż,ytkownik nie musi posiadać, duż,ej obudowy przystosowanej do instalacji chł,odzeń, cieczą,, gdzie musiał,by zainstalować, chł,odnicę, np. w gó,rnej czę,ś,ci obudowy.
Dwie zatoki 5,25"
Rozwią,zanie to jest też, bardzo wygodne. Uż,ytkownik nie musi znać, się, na zestawach chł,odzeń, cieczą,, by posiadać, je w swoim komputerze. Bigwater 760 Pro jest produktem all-in-one gotowym do instalacji od razu po wycią,gnię,ciu z opakowania. ,
Nowy design radiatora
Zoptymalizowana konstrukcja radiatora wyposaż,ona w 120-mm wentylator zapewnia najlepszą, wydajnoś,ć, oraz odpowiednie rozpraszanie ciepł,a przy jednoczesnej cichej pracy.
Blok wodny wysokiej jakoś,ci
Wysokiej jakoś,ci blok wodny wykonany z miedzi zapewnia bardzo dobry kontakt podstawy chł,odzenia z procesorem. Dzię,ki temu ciepł,o generowane przez procesor w cał,oś,ci przekazywane jest ukł,adowi chł,odzą,cemu zapewniają,c uż,ytkownikowi maksymalną, wydajnoś,ć,. ,
Cichy wentylator 120 mm
12-cm wentylator charakteryzuje się, bardzo wysoką, kulturą, pracy (prę,dkoś,ć, obrotowa w zakresie 1600-2400 RPM) oraz posiada niebieskie podś,wietlenie diodami LED. Prę,dkoś,cią, moż,na ł,atwo sterować, poprzez porkę,tł,o w przedniej czę,ś,ci chł,odzenia. ,
Pomiar poziomu cieczy
Dzię,ki wskaź,nikowi napeł,nienia ukł,adu mamy pod kontrolą, poziom chł,odziwa przepł,ywają,cego w ukł,adzie. Nie ma moż,liwoś,ci przegapienia momentu, w któ,rym konieczne jest napeł,nienie ukł,adu. ,
Wydajna pompa
Dzię,ki zastosowaniu pompy o wysokiej wydajnoś,ci (500 litró,w na godzinę,) konfigurację, moż,na poszerzyć, np. o blok wodny na karcie graficznej. ,

Blok wodny znajdują,cy się, w zestawie jest kompatybilny zaró,wno z procesorami AMD, jak i Intel.

Wymiary

Wymiary radiatora  , 144.3(L) x 120(W) x 33(H) mm
Wymiary wentylatora  ,  ,  ,120(L) x 120(w) x 25(H) mm

Specyfikacja techniczna

Obsł,uga urzą,dzeń, CPU :
AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
Intel LGA 2011/1366/1155/1156/1150/775
Blok wodny Material : Copper
Dimension : Ø, 45mm x 35mm(H)
Connector : For 9.5mm ID (3/8”,) tubing
Weight : 156 (g)
Pompa Dimensions : 75(L) x 70(W) x 75(H) mm ,
Bearing : Ceramic bearing
Maximum Capacity : 500 L/ hr
Rated Voltage : DC 12V
Input current : 600 mA
Connector : 3 pin
Noise : 16 dBA
Life time : 80,000 hr (MTBF) ,
Radiator Dimensions : 144.3(L) x 120(W) x 33(H) mm
Material : Aluminum
Connector : For 9.5mm ID (3/8”,) tubing
Wentylator Fan Dimension : 120(L) x 120(w) x 25(H) mm
Fan Speed : 1600~,2400 RPM
Rated Voltage : 12V
Noise : 29.4 ~,39.9dB
Life Expectancy : 30,000 hr
Connector : 3pin
Zbiornik wodny Dimensions : 79.9 (L) x 67.8(W) x 76.4(H) mm
Capacity : 270 c.c
Wą,ż, Dimensions : 9.5mm ID(3/8”,) tube
Material : Green UV

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 414573
Producent Thermaltake
Kod producenta CLW0220
EAN 4713157529886
Strona www http://www.thermaltake.com
Recenzje