Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Thecus N7700PROv2 7HDD 2xGBLAN 4GB/4USB/LCD/IP CAM/eSAT

Thecus N7700PROv2 7HDD 2xGBLAN 4GB/4USB/LCD/IP CAM/eSAT

Kod: 300678

3 004,38 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Dysk sieciowy Thecus N7700PRO z obsł,ugą, do 7 dyskó,w SATA II, któ,re moż,na wymieniać, podczas pracy serwera tzw. "na gorą,co". Dzię,ki Quick RAID nie marnujesz kilku godzin na konfigurację, RAID przy pierwszym uruchomieniu dysku sieciowego, ponieważ, jest on już, skonfigurowany. Thecus N7700PRO zapewnia wydajnoś,ć, jakiej oczekują, najbardziej wymagają,ce rozwią,zania biznesowe. Wydajnoś,ć, zapewnia procesor Intel Core 2 Duo oraz 4GB pamię,ci RAM. Wyposaż,ony w 7 zatok pod dyski twarde SATA II 3.5" zapewnia do 21 TB przestrzeni na dane. Jeś,li ta przestrzeń, okaż,e się, zbyt mał,a, to moż,liwa jest rozbudowa poprzez przył,aczenie do 5 kolejnych serweró,w Thecus i wspó,lnego zarzą,dzania. Dysk sieciowy przeszedł, testy zgodnoś,ci z systemami wirtualizacji VMware oraz Citrix, co zapewnia poprawną, pracę, w tych ś,rodowiskach (protokó,ł, iSCSI oraz NFS). Wersja PRO posiada zł,ą,cze PCI-E x 8 sł,uż,ą,ce do instalacji dodatkowej karty sieciowej 10Gbit/sek, co pozwala na osią,gnię,cie wydajnoś,ci na poziomie ponad 300MB/sek. przy odczycie.
Dysk sieciowy Thecus N7700PRO obsł,uguje tryb RAID 0, 1, 5, 6, 10 oraz JBOD i pozwala na tworzenie kilku woluminó,w z dyskami zapasowymi (hot-spare) z wymianą, podczas podczas pracy (hot-swap). Dostę,pnoś,ć, do danych z duż,a prę,dkoś,cią, zapewniają, dwa ł,ą,cza gigabitowe z moż,liwoś,cią, pracy w trybie "load balancing" czyli ró,wnoważ,enie obcią,ż,enia lub "failover" czyli automatycznego przeł,ą,czania uszkodzonego ł,ą,cza na drugie sprawne. System pracuje sprawnie z serwerami Windows, Mac OS oraz Linux / Unix. System plikó,w wykorzystywany do zapisu danych to EXT3 oraz ZFS. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku jaki system moż,e obsł,uż,yć, to 2TB.
Dysk sieciowy Thecus N7700PRO pozwala na tworzenie kopii zapasowych z danych zapisanych na serwerach korzystają,ych z macierzy Thecus oraz pozwala na tworzenie tzw. migawek (snapshot) danych wewnę,trznych, co pozwala na ł,atwe kontrolowanie wersji poszczegó,lnych plikó,w. W przypadku awarii dyskó,w, nieprawidł,owej system powiadamia administratora e-mailem.

Kluczowe cechy dysku sieciowego Thecus N7700PRO:
- Serwer plikó,w / dysk sieciowy dla systemó,w Windows, Linux, MaOC
- Serwer iSCSI (jako inicjator oraz target) - macierz SAN
- Dwa interfejsy sieciowe gigabitowe z funkcjami "load balancing" oraz "failover"
- Obsł,uga do 7 dyskó,w twardych SATA II 3.5" o wielkoś,ć,i do 3TB każ,dy
- Moż,liwoś,ć, rozbudowy poprzez protokó,ł, iSCSI z innymi modelami Thecus
- Rozmiar pojedycznego pliku przechowywanego na macierzy do 2TB

Wbudowana pamięć RAM4 GB
Maks. liczba dysków7
Interfejs dyskuSATA
Obsługa hot-swap dyskówTak
RAIDTak
Poziomy RAID6
Pozostałe parametry dysku0
Protokoły sieciowe

- TCP/IP

- AppleTalk

- SMB/CIFS

- HTTP/HTTPS

- FTP

- NFS v3

- AFP

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

Poprzez przeglą,darkę, internetową,

Architektura sieciGigabitEthernet
Interfejs sieciowy2 x 10/100/1000 Mbit/s
Złącza zewnętrzne

- 1x eSATA

- 8x PCIe

- 4x USB 2.0

- 1x RS232

 ,

ObudowaDesktop
Zasilanie

Pojedyncze - 300W (wbudowane w urzą,dzenie)

Akcesoria w zestawie0
Wymiary0
Pozostałe parametry

- LCD Module Wyś,wietla status systemu i informacje
- LED indicator Power, HDD1-7 Activity / Fail, System fan failed

- Ś,rodowisko Temperature : 5°,C - 40°,C, Wilgotnoś,ć, : 0 - 80 % R.H

- Moż,liwoś,ci hot-swap, hot-spare, SMART, usypianie dyskó,w
- Konfiguracja stał,y lub dynamicznie przydzielany adres IP

- Link Aggregation 802.3ad, load balance, fail over
- Systemy operacyjne Windows 2000/XP/2003/Vista, Linux, Mac OS 9 / X
- WebDisk dostę,p do plikó,w przez przeglą,darkę, internetową,
- Serwer FTP wbudowany serwer FTP z kontrolą, pasma
- Printer Server (IPP) obsł,uga drukarek USB, zarzą,dzanie kolejką, przez www
- Client data backup FarStone DriveClone PRO 5
- Zdalna replikacja danych Thecus NSync
- Kopiowanie danych z USB poprzez panel kontrolny LCD
- Migawki Peł,na obsł,uga migawek dla woluminó,w
- iSCSI Target Microsoft/Mac/Linux Initiator
- iSCSI initiator Stackowanie z N5200/1U4500/N7700
- System plikó,w Journaling File System, 16TB na wolumen, 2TB na plik
- Obsł,uga innych ję,zykó,w Wsparcie dla Unicode (nazwy plikó,w)
- Autoryzacja hasł,o / login, wsparcie dla Windows ADS
- Tryby dostę,pu zapis, odczyt, brak dostę,pu - uż,ytkownicy / grupy
- Uż,ytkownicy tworzenie pojedynczych kont i grup
- Zarzą,dzania poprzez przeglą,darkę, internetową,

- Oprogramowanie MS Windows/MAC OSX
- Powiadamianie alarmowe e-mail do administratora
- Pozostał,e kosz sieciowy, Web serwer, MySQL, Obsł,uga kamer IP

Specyfikacja techniczna

Dysk sieciowy Thecus N7700PRO z obsł,ugą, do 7 dyskó,w SATA II, któ,re moż,na wymieniać, podczas pracy serwera tzw. "na gorą,co". Dzię,ki Quick RAID nie marnujesz kilku godzin na konfigurację, RAID przy pierwszym uruchomieniu dysku sieciowego, ponieważ, jest on już, skonfigurowany. Thecus N7700PRO zapewnia wydajnoś,ć, jakiej oczekują, najbardziej wymagają,ce rozwią,zania biznesowe. Wydajnoś,ć, zapewnia procesor Intel Core 2 Duo oraz 4GB pamię,ci RAM. Wyposaż,ony w 7 zatok pod dyski twarde SATA II 3.5" zapewnia do 21 TB przestrzeni na dane. Jeś,li ta przestrzeń, okaż,e się, zbyt mał,a, to moż,liwa jest rozbudowa poprzez przył,aczenie do 5 kolejnych serweró,w Thecus i wspó,lnego zarzą,dzania. Dysk sieciowy przeszedł, testy zgodnoś,ci z systemami wirtualizacji VMware oraz Citrix, co zapewnia poprawną, pracę, w tych ś,rodowiskach (protokó,ł, iSCSI oraz NFS). Wersja PRO posiada zł,ą,cze PCI-E x 8 sł,uż,ą,ce do instalacji dodatkowej karty sieciowej 10Gbit/sek, co pozwala na osią,gnię,cie wydajnoś,ci na poziomie ponad 300MB/sek. przy odczycie.

Dysk sieciowy Thecus N7700PRO obsł,uguje tryb RAID 0, 1, 5, 6, 10 oraz JBOD i pozwala na tworzenie kilku woluminó,w z dyskami zapasowymi (hot-spare) z wymianą, podczas podczas pracy (hot-swap). Dostę,pnoś,ć, do danych z duż,a prę,dkoś,cią, zapewniają, dwa ł,ą,cza gigabitowe z moż,liwoś,cią, pracy w trybie "load balancing" czyli ró,wnoważ,enie obcią,ż,enia lub "failover" czyli automatycznego przeł,ą,czania uszkodzonego ł,ą,cza na drugie sprawne. System pracuje sprawnie z serwerami Windows, Mac OS oraz Linux / Unix. System plikó,w wykorzystywany do zapisu danych to EXT3 oraz ZFS. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku jaki system moż,e obsł,uż,yć, to 2TB.

Dysk sieciowy Thecus N7700PRO pozwala na tworzenie kopii zapasowych z danych zapisanych na serwerach korzystają,ych z macierzy Thecus oraz pozwala na tworzenie tzw. migawek (snapshot) danych wewnę,trznych, co pozwala na ł,atwe kontrolowanie wersji poszczegó,lnych plikó,w. W przypadku awarii dyskó,w, nieprawidł,owej system powiadamia administratora e-mailem.

Kluczowe cechy dysku sieciowego Thecus N7700PRO

- Serwer plikó,w / dysk sieciowy dla systemó,w Windows, Linux, MaOC

- Serwer iSCSI (jako inicjator oraz target) - macierz SAN

- Dwa interfejsy sieciowe gigabitowe z funkcjami "load balancing" oraz "failover"

- Obsł,uga do 7 dyskó,w twardych SATA II 3.5" o wielkoś,ć,i do 3TB każ,dy

- Moż,liwoś,ć, rozbudowy poprzez protokó,ł, iSCSI z innymi modelami Thecus

- Rozmiar pojedycznego pliku przechowywanego na macierzy do 2TB

Specyfikacja macierzy dyskowej Thecus N7700PROProcesor Intel Dual Core 2 Duo 1.66GHz

Pamię,ć, RAM4 GB DDR II
Urzą,dzenia SATA7 x SATA wewnę,trzne dla HDD
Zł,ą,cze dodatkowe1 x eSATA
LAN Interface (PCI-e)RJ-45x2 : 10/100/1000 BASE-TX Auto MDI/MDI-X WOL
PCI-E x8Zł,ą,cze do instalacji karty 10Gbit Ethernet
USB Interface USB 2.0 host port x4 (A Type)
LCD Module Wyś,wietla status systemu i informacje
LED indicator Power, HDD1-7 Activity / Fail, System fan failed
Zasilanie Pojedyncze - 300W (wbudowane w urzą,dzenie)
Zł,acze RS232 Do podł,ą,czenia zasilaczy awaryjnych UPS
Ś,rodowiskoTemperature : 5°,C - 40°,C, Wilgotnoś,ć, : 0 - 80 % R.H.
RAID modes RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Moż,liwoś,ci hot-swap, hot-spare, SMART, usypianie dyskó,w
Konfiguracja stał,y lub dynamicznie przydzielany adres IP
Protokoł,y transportowe TCP/IP, AppleTalk
Protokoł,y dla plikó,w SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS v3, AFP
Link Aggregation 802.3ad, load balance, fail over
Systemy operacyjne Windows 2000/XP/2003/Vista, Linux, Mac OS 9 / X
WebDisk dostę,p do plikó,w przez przeglą,darkę, internetową,
Serwer FTP wbudowany serwer FTP z kontrolą, pasma
Printer Server (IPP) obsł,uga drukarek USB, zarzą,dzanie kolejką, przez www
Client data backup FarStone DriveClone PRO 5
Zdalna replikacja danych Thecus NSync
Kopiowanie danych z USB poprzez panel kontrolny LCD
Migawki Peł,na obsł,uga migawek dla woluminó,w
iSCSI Target Microsoft/Mac/Linux Initiator
iSCSI initiator Stackowanie z N5200/1U4500/N7700
System plikó,w Journaling File System, 16TB na wolumen, 2TB na plik
Obsł,uga innych ję,zykó,w Wsparcie dla Unicode (nazwy plikó,w)
Autoryzacja hasł,o / login, wsparcie dla Windows ADS
Tryby dostę,puzapis, odczyt, brak dostę,pu - uż,ytkownicy / grupy
Uż,ytkownicy tworzenie pojedynczych kont i grup
Zarzą,dzania poprzez przeglą,darkę, internetową,
Zasilanie ustawianie daty wł,ą,czenia / wył,ą,czenia serwera
Oprogramowanie MS Windows/MAC OSX
Powiadamianie alarmowee-mail do administratora
Pozostał,e kosz sieciowy, Web serwer, MySQL, Obsł,uga kamer IP,

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 300678
Producent Thecus
Kod producenta N7700PROv2
EAN 4712505091655
Strona www http://www.thecus.com
Recenzje