Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Techland Twoje Studio Projektowe 2 PAK Dom Wnętrze Ogród

Techland Twoje Studio Projektowe 2 PAK Dom Wnętrze Ogród

Kod: 111451

143,21 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Urzą,dzasz wnę,trze? Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? Planujesz ogró,d? Zanim wydasz masę, pienię,dzy sprawdź,, jak Twoje pomysł,y sprawdzą, się, w rzeczywistoś,ci!

Twoje Studio Projektowe 2 to niezwykle ł,atwy w obsł,udze program pomagają,cy zaprojektować, dom, mieszkanie, wnę,trze oraz ogró,d. Nie wymaga od uż,ytkownika ż,adnej specjalistycznej wiedzy - doskonał,e rezultaty moż,e osią,gną,ć, każ,dy. Teraz nie trzeba już, zatrudniać, architekta wnę,trz czy planisty ogrodó,w. Od dziś, najlepsze rozwią,zania moż,na znajdować, bez niczyjej pomocy.

Dzię,ki moż,liwoś,ci tworzenia tró,jwymiarowych wizualizacji program pozwala sprawdzić,, jak dany projekt sprawdzi się, w przestrzeni 3D, odzwierciedlają,cej rzeczywistoś,ć,. Sprawdzone i najlepsze rozwią,zania moż,na wysł,ać, wykonawcy lub profesjonaliś,cie odpowiedzialnemu za projekt - Twoje Studio Projektowe 2 korzysta z branż,owego standardu wymiany plikó,w mię,dzy klientami, projektantami i budowlań,cami: formatu DWG/DXF (jak w programie AutoCAD)! Jeszcze nigdy tak rozbudowany program nie był, tak ł,atwy w obsł,udze i intuicyjny!

Najważ,niejsze moż,liwoś,ci pakietu Twoje Studio Projektowe 2:

  1. natychmiastowe, ł,atwe projektowanie lub przeprojektowanie Twojego domu, mieszkania i ogrodu (jeś,li planujesz budowę,, remont lub chcesz po prostu sprawdzić,, jak wyglą,dał,aby inna aranż,acja Twojego domu)
  2. projektowania kuchni i ł,azienek
  3. planowanie przestrzenne Twojej dział,ki: ukształ,towanie terenu i aranż,acja ogrodu
  4. automatyczne generowanie fotorealistycznych modeli, przedstawiają,cych Twoje pomysł,y w niezwykle realistyczny, przestrzenny sposó,b (profesjonalne tró,jwymiarowe wizualizacje)
  5. prezentacja Twoich projektó,w w formie szkicó,w, zdję,ć,, a nawet filmó,w!
  6. planowanie instalacji elektrycznych i sanitarnych
  7. komunikacja z profesjonalistami: architektami i wykonawcami dzię,ki moż,liwoś,ci wczytywania i wysył,ania plikó,w w branż,owym standardzie DWG/DXF (np. AutoCAD, 3DS MAX)
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 111451
Producent Techland
Kod producenta 5907577271466
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.techland.pl
Recenzje