Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

TAMRAC 5789 BLACK

TAMRAC 5789 BLACK
785,53 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Plecaki serii Evolution zapewniają, niespotykany wcześ,niej poziom uniwersalnoś,ci. Ich unikalny system noś,ny sprawia, ż,e plecaki serii Evolution mogą, być, noszone na 3 sposoby - jako plecak, jako torba przerzucana na przó,d noszona na pojedynczym pasku przerzuconym przez prawe lub lewe ramię,. Dostać, się, do przenoszonego sprzę,tu ró,wnież, moż,na na 3 sposoby dzię,ki systemowi Triple Access System. W konfiguracji plecaka dwa wyś,cieł,ane pasy naramienne, pas biodrowy oraz pas piersiowy rozkł,adają, cię,ż,ar. Aby szybko dostać, się, do aparatu, wysuń, jedno ramię, z pasa naramiennego, przerzuć, plecak na przó,d ciał,a i otwó,rz boczną, klapę,, za któ,rymi znajduje się, Twoja lustrzanka z doł,ą,czonym obiektywem. Aby uzyskać, dostę,p do pozostał,ych akcesorió,w, przerzuć, plecak przez drugie ramię, i otwó,rz klapę, z drugiej strony. Wewną,trz obu klap znajdują, się, dwie wygodne kieszonki na karty pamię,ci oraz kieszeń, mieszczą,ca zaś,lepkę, obiektywu w trakcie robienia zdję,ć,.

Aby przejś,ć, z konfiguracji plecaka dwuramiennego na jednoramienny należ,y poł,ą,czyć, jeden pas naramienny na krzyż,, czerwony do czerwonego dla noszenia na prawym ramieniu oraz niebieski do niebieskiego do noszenia na lewym ramieniu. Wolny pas naramienny moż,na z ł,atwoś,cią, schować, do plecaka. Gdy plecak jest zdję,ty, dostę,p do sprzę,tu zapewnia klapa do gł,ó,wnej komory. Regulowane wewnę,trzne przegrody są, wył,oż,one pianką,. Siatkowa kieszeń, wewną,trz gł,ó,wnej klapy idealnie nadaje się, do przechowywania mał,ych akcesorió,w tak, aby był,y widoczne i pod rę,ką,. Gó,rne, wył,oż,one pianką, komory zmieszczą, lekką, kurtkę,, drugie ś,niadanie, lub dodatkowe akcesoria. Siatkowa kieszeń, z tył,u pomaga przechowywać, mał,e akcesoria na swoich miejscach, a siatkowa kieszeń, Windowpane-Mesh na wewnę,trznej klapie mieś,ci dodatkowe niewielkie przedmioty.

Systemy QuickClip Tripod Attachment System oraz Tripod Foot Pocket pozwalają, przymocować, mał,y statyw. Każ,dy bok posiada zapinaną, na zamek kieszeń, na akcesoria, np. iPoda lub telefon. Prawa kieszeń, mieś,ci zdejmowaną, osł,onę, przeciwdeszczową,, któ,rą, moż,na nacią,gną,ć, na plecak w trakcie zł,ych warunkó,w pogodowych. Plecaki Evolution 8 i 9 posiadają, ró,wnież, osobną, kieszeń, na laptopa, któ,ra umoż,liwia wyję,cie go bez koniecznoś,ci przemieszczania sprzę,tu fotograficznego.

Plecak Evolution 9 idealnie nadaje się, do przenoszenia lustrzanki z gripem, z doł,ą,czonym obiektywem do 22 cm, kilkoma dodatkowymi obiektywami oraz lampą, bł,yskową,. Dodatkowa komora pozwala na przenoszenie laptopa do 17"

System mocowania statywu QuickClip
Statyw jest mocowany przy uż,yciu systemu QuickClip, Tripod Foot Pocket u doł,u plecaka zabezpiecza jego dwie nogi, a gó,rna czę,ś,ć, spinana jest paskiem.

Przekątna ekranu17''
Specyfikacja techniczna

Komora na laptop
Moż,liwoś,ć, zamocowania statywu
S.A.S. Strap Accessory System
Kolor Czarny
Waga 2 268,00 g
Dł,ugoś,ć, wewnę,trzna 170,00 mm
Szerokoś,ć, wewnę,trzna 280,00 mm
Wysokoś,ć, wewnę,trzna 250,00 mm
Szerokoś,ć, 330,00 mm
Wysokoś,ć, 500,00 mm
Dł,ugoś,ć, 280,00 mm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 433007
Producent TAMRAC
Kod producenta 5789 BLACK
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje