Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

TAMRAC 5585 BLACK

TAMRAC 5585 BLACK
785,53 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Wielokrotnie nagradzane plecaki na aparat/laptopa Expedition firmy Tamrac są, gotowe na wszelkie wyzwania wypraw fotograficznych. Gł,ó,wne komory są, w cał,oś,ci wył,oż,one pianką, oraz wyposaż,one w regulowane piankowe przegrody dla ochrony przechowywanych lustrzanek z doł,ą,czonymi obiektywami, samych obiektywó,w i lamp bł,yskowych. Wszystkie modele z wyją,tkiem Expedition 9x są, wyposaż,one z przodu w piankową, przegrodę, na laptopa/tablet zamykaną, na wodoodporny zamek bł,yskawiczny.

Dwie "skrzydł,owe" kieszenie z wodoodpornymi zamkami uł,atwiają, dostę,p do najważ,niejszych akcesorió,w bez koniecznoś,ci przekł,adania pozostał,ego sprzę,tu. Kieszenie te wykorzystują, opatentowany system Memory &, Battery Management identyfikują,cy za pomocą, czerwonych taś,m zapisane karty pamię,ci lub rozł,adowane baterie. Pomię,dzy nimi mocowany jest statyw przy uż,yciu systemu QuickClip, a dodatkowa komora u doł,u plecaka (wzmocniona plastikiem) zabezpiecza jego dwie nogi. Wewną,trz plecaka dwie poziome, wzmocnione plastikiem i wył,oż,one pianką, przegrody podtrzymują, przechowywaną, lustrzankę, z doł,ą,czonym obiektywem, któ,ry dodatkowo jest zabezpieczony paskami stabilizują,cymi. We wszystkich modelach opró,cz Expedition 4x oraz 9x, druga lustrzanka z doł,ą,czonym obiektywem moż,e być, przenoszona dzię,ki systemowi Dual Hinge Divider System. Siatkowe kieszenie Windowpane-Mesh mieszczą, filtry i inne akcesoria. Wył,oż,one pianką,, wzmocnione plastikiem dno zabezpiecza przed wstrzą,sami, a klapy przeciwdeszczowe LockDown Rain Flap zapewniają, doskonał,ą, ochronę, sprzę,tu przed warunkami atmosferycznymi. Oparty na najnowszej technologii system noś,ny wyposaż,ony jest w Dual-Density Comfort Pads dla maksymalnego komfortu noszenia oraz Air Flow Channels, któ,re umoż,liwiają, wentylacją, plecó,w. Plecaki Expedition 7x oraz 8x posiadają, ró,wnież, grubo wyś,cieł,any pas biodrowy BioCurve z podwó,jną, regulacją,. Wszystkie systemy noś,ne wyposaż,one są, w regulowany pas piersiowy. Zaczepy systemó,w Strap Accessory System (S.A.S.) oraz Modular Accessory System (M.A.S.) umoż,liwiają, zamocowanie dodatkowych akcesorió,w M.A.S. i S.A.S. firmy Tamrac odpowiednio do potrzeb uż,ytkownika.


Expedition 5x to porę,czny, dobrze wyposaż,ony plecak, idealny na wyprawy fotograficzne. Zapewnia on ochronę, i szybki dostę,p do lustrzanki, obiektywó,w, lampy bł,yskowej oraz innych akcesorió,w. Posiada ró,wnież, piankową, kieszeń, na tablet lub netbooka z ekranem do 12 cali.

Gł,ó,wna komora jest w cał,oś,ci wył,oż,ona pianką, i wyposaż,ona w liczne regulowane przegrody dla zapewnienia ochrony dla aparatu, od 4 do 6 obiektywó,w (ł,ą,cznie z obiektywem 70-200mm zoom) oraz lampy. Lustrzanka z doł,ą,czonym obiektywem jest podtrzymywana przez dwie poziome, wył,oż,one pianką, i wzmocnione plastikiem przegrody. Pasek zabezpiecza obiektyw i utrzymuje go w miejscu Przednia kieszeń, wył,oż,ona jest pianką, i sł,uż,y do przechowywania tabletu z ekranem do 8 cali. Dwie siatkowe kieszenie Windowpane-Mesh mieszczą, filtry, karty pamię,ci i inne akcesoria. Wył,oż,one pianką,, wzmocnione plastikiem dno zabezpiecza przed wstrzą,sami, a klapy przeciwdeszczowe LockDown Rain Flap zapewniają, doskonał,a ochronę, sprzę,tu przed warunkami atmosferycznymi.

"Skrzydł,owe" kieszenie na akcesoria.
Dwie "skrzydł,owe" kieszenie z wodoodpornymi zamkami uł,atwiają, dostę,p do najważ,niejszych akcesorió,w bez koniecznoś,ci przekł,adania pozostał,ego sprzę,tu. Kieszenie te wykorzystują, opatentowany system Memory &, Battery Management identyfikują,cy za pomocą, czerwonych taś,m zapisane karty pamię,ci lub rozł,adowane baterie.

System mocowania statywu QuickClip
Statyw jest mocowany pomię,dzy tymi kieszeniami przy uż,yciu systemu QuickClip, a dodatkowa komora u doł,u plecaka (wzmocniona plastikiem) zabezpiecza jego dwie nogi.

System noś,ny
Oparty na najnowszej technologii system noś,ny wyposaż,ony jest w Dual-Density Comfort Pads dla maksymalnego komfortu noszenia oraz Air Flow Channels, któ,re umoż,liwiają, wentylacją, plecó,w przy dł,ugotrwał,ym uż,ytkowaniu. Plecak wyposaż,ony jest ró,wnież, w regulowany pas biodrowy i elastyczny pas piersiowy, co umoż,liwia dopasowanie do potrzeb uż,ytkownika. System noś,ny zawiera d-ringi kompatybilne z opcjonalnym paskiem na aparat (Model N-11).

Kompatybilny z Systemem M.A.S. oraz S.A.S.
Zaczepy systemó,w Strap Accessory System (S.A.S.) oraz Modular Accessory System (M.A.S.) umoż,liwiają, zamocowanie dodatkowych akcesorió,w M.A.S. i S.A.S. firmy Tamrac. Cztery punkty SpiderTab sł,uż,ą, do mocowania dodatkowego sprzę,tu lub przytroczenia dodatkowego ubrania.

Przekątna ekranu12''
Specyfikacja techniczna

Komora na netbook
S.A.S. Strap Accessory System
Kolor Czarny
Waga 2 054,00 g
Dł,ugoś,ć, wewnę,trzna 140,00 mm
Szerokoś,ć, wewnę,trzna 280,00 mm
Wysokoś,ć, wewnę,trzna 340,00 mm
Szerokoś,ć, 320,00 mm
Wysokoś,ć, 410,00 mm
Dł,ugoś,ć, 250,00 mm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 433005
Producent TAMRAC
Kod producenta 5585 BLACK
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje