Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Takstar TAKSTAR TS671

Takstar TAKSTAR TS671
205,56 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

W przeciwień,stwie do modeli HI2050 czy PR80 przy tym samym przetworniku, któ,ry już, w wymienionych modelach pokazuje swoje moż,liwoś,ci, w TS671 zwię,kszono opornoś,ć, do 120oHM co dał,o sł,uchawkom jeszcze wię,kszą, kontrolę, nad dź,wię,kiem oraz precyzję, jego reprodukcji. Pomimo takiej impedancji sł,uchawki pozostał,y ł,atwe do napę,dzenia i niezależ,nie od zastosowanego ź,ró,dł,a pozostają, bardzo czuł,e i dynamiczne. Dź,wię,k jest zró,wnoważ,ony, nasycony z wyraź,nym i masywnym przekazem wypeł,niają,cym cał,ą, dostę,pną, przestrzeń,. Sł,uchanie na TS671 to chwila relaksu i zapomnienia. Wszystko co naturalne wł,aś,nie tak na nich zabrzmi.

Są, to bardzo wygodne sł,uchawki, któ,re moż,na bez problemu dopasować, do każ,dego rozmiaru gł,owy. Są, lekkie. Konstrukcja nie jest tak luksusowa jak w PRO80 , ale jest dobrze wykoń,czona i zapewnia wytrzymał,oś,ć, na dł,ugie lata .

Cechy:

- Duż,a ś,rednica i wysoka impedancja przetwornika zapewnia optymalną, reprodukcję, dź,wię,ku
- otwarta konstrukcja zapewnia naturalny, dobrze zró,wnoważ,ony dź,wię,k
- Szeroki zakres dynamiki i wysokiej jakoś,ci dź,wię,ku sprosta wymaganiom sł,uchaczy audiofilskich
- Niesamowity komfort w uż,ytkowaniu dzię,ki przemyś,lanej konstrukcji oraz gą,bce pokrytej welurem
na okł,adzinach muszli

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza6,3 mm jack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuBrak danych
Funkcje bluetoothBrak danych
Impedancja120 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)20 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 kHz
Czułość102 dB
MikrofonNie
Długość przewodu1.2 m
KolorCzarny
Pozostałe parametry

- Typ: konstrukcja otwarta, wokó,ł,uszna
- Rodzaj Przetwornika: Dynamiczny
- Ś,rednica Przetwornika: Ø,53mm
- Moc: 500mW
- Kabel: spiralny Ø,4mm x 1,2 m( Peł,na dł,ugoś,ć, ok. 4m)
- Wtyk Adapter: Stereo Ø,6.3mm + Ø,3.5mm pozł,acane

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 917299
Producent Takstar
Kod producenta TAKSTAR TS671
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje