Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Takstar TAKSTAR TS650

Takstar TAKSTAR TS650
187,30 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Sł,uchawki dla DJ, do miksowania dź,wię,ku, studia nagrań,, monitoringu. TS650 oferowane są, jako sł,uchawki o sygnaturze dź,wię,kowej sł,uchawek monitorowych. Nauszniki są, okrą,gł,e i bardzo ś,ciś,le osiadają, wokó,ł, uszu. Wraz z skó,rzanym pał,ą,kiem gwarantują,c dobry komfort sł,uchania przez wiele godzin.

TS650 oferowane są, jako sł,uchawki o sygnaturze dź,wię,kowej sł,uchawek monitorowych. Nauszniki są, okrą,gł,e i bardzo ś,ciś,le osiadają, wokó,ł, uszu. Wraz z skó,rzanym pał,ą,kiem gwarantują, dobry komfort sł,uchania przez wiele godzin a nauszniki z mię,kkiej skó,ry zapewniają, peł,ną, izolacje od dź,wię,kó,w otoczenia.

Ich charakterystyka zbliż,ona jest do litery V co oznacza nacisk na dó,ł, oraz gó,rę, pasma. Te sł,uchawki lubią, duż,ą, moc. Bass robi zaskakują,ce wraż,enie jak na sł,uchawki z tej pó,ł,ki cenowej. Jakoś,ć, basu jest bardzo dobra. Nie jest on zamulony, chociaż, masywny, i nie rozlewa się, na ś,rednice pasma. Najwyż,sze pasmo sprawia wraż,enie jakby grał,y sł,uchawki duż,o droż,sze. Mnó,stwo detali , porzą,dek i to coś, co wywoł,uje przyjemny uś,mieszek kiedy ich sł,uchamy. TS650 są, odpowiednie i jednocześ,nie ś,wietne do każ,dego rodzaju muzyki. Doskonale radzą, sobie z każ,dym gatunkiem muzycznym i speł,nią, wymagania wię,kszoś,ci uż,ytkownikó,w, któ,rzy potrzebują, profesjonalnych sł,uchawek, a ich budż,et jest ograniczony.

Cechy:
- Moż,liwoś,ć, obsł,ugi przy wyją,tkowo wysokiej mocy –, nawet 2000MW
- Efektowny bas , wyważ,one ś,rednie tony i czyste tony wysokie
- Unikalne rozwią,zanie poł,ą,czenia elementó,w zapewnia idealne dopasowanie
- Lekka konstrukcja do dł,ugotrwał,ego komfortu noszenia
- Regulowany rozmiar opaski oraz regulowane muszle pod ką,tem 90stopni zapewniają, wygodne korzystanie ze
sł,uchawek przy jednoczesnej moż,liwoś,ci operowania mikserem
- Skł,adany mechanizm muszli umoż,liwia po zł,oż,eniu schowanie do pokrowca w celu ł,atwego przenoszenia
- Dostarczany z mię,kkimi poduchami pod uszy dla lepszej wygody i komfortu

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza6,3 mm jack
Kontrola dźwiękuBrak danych
Funkcje bluetoothBrak danych
Impedancja45 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)20 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)20 Hz
Czułość104 dB
MikrofonNie
Długość przewodu1.2 m
KolorCzarny
Pozostałe parametry

- Rodzaj przetwornika : Dynamiczny
- Ś,rednica Przetwornika: Ø,50mm
- Moż,liwoś,ć, Moc cią,gł,a : 2000 MW
- Kabel: kabel spiralny Ø,4mm x 1,2 m ( Peł,nej dł,ugoś,ć, ok. 4m )
- Wtyk /Adapter : Stereo Ø,3.5mm + Ø,6.3mm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 917292
Producent Takstar
Kod producenta TAKSTAR TS650
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje