Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Takstar Takstar TS-671

Takstar Takstar TS-671
193,61 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Takstar TS671 to sł,uchawki cał,kowicie otwarte. Mają, charakter bardzo liniowy, grają, naturalnie, jasno oferują,c ogromną, scenę, dź,wię,kową, i zapewniają,c jednocześ,nie doskonał,ą, dokł,adnoś,ć, na poziomie sł,uchawek kosztują,cych nawet ponad 1000zl.
W przeciwień,stwie do modeli HI2050 czy PR80 przy tym samym przetworniku, któ,ry już, w wymienionych modelach pokazuje swoje moż,liwoś,ci, w TS671 zwię,kszono opornoś,ć, do 120oHM co dał,o sł,uchawkom jeszcze wię,kszą, kontrolę, nad dź,wię,kiem oraz precyzję, jego reprodukcji. Pomimo takiej impedancji sł,uchawki pozostał,y ł,atwe do napę,dzenia i niezależ,nie od zastosowanego ź,ró,dł,a pozostają, bardzo czuł,e i dynamiczne. Dź,wię,k jest zró,wnoważ,ony, nasycony z wyraź,nym i masywnym przekazem wypeł,niają,cym cał,ą, dostę,pną, przestrzeń,. , Sł,uchanie na TS671 to chwila relaksu i zapomnienia. Wszystko co naturalne wł,aś,nie tak na nich zabrzmi.
Są, to bardzo wygodne sł,uchawki, któ,re moż,na bez problemu dopasować, do każ,dego rozmiaru gł,owy. Są, lekkie. Konstrukcja nie jest tak luksusowa jak w PRO80 , ale jest dobrze wykoń,czona i zapewnia wytrzymał,oś,ć, na dł,ugie lata .

Cechy:
- Duż,a ś,rednica i wysoka impedancja przetwornika zapewnia optymalną, reprodukcję, dź,wię,ku
- otwarta konstrukcja zapewnia naturalny, dobrze zró,wnoważ,ony dź,wię,k
- Szeroki zakres dynamiki i wysokiej jakoś,ci dź,wię,ku sprosta wymaganiom sł,uchaczy audiofilskich
- Niesamowity komfort w uż,ytkowaniu dzię,ki przemyś,lanej konstrukcji oraz gą,bce pokrytej welurem na okł,adzinach muszli

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza6,3 mm jack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuBrak
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja120 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)12 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)25 kHz
Czułość102 dB
MikrofonNie
Długość przewodu1.2 m
KolorSzary
Pozostałe parametry

W zestawie:
- Sł,uchawki
- Pozł,acany wtyk satereo Ø,6.3mm

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 980720
Producent Takstar
Kod producenta Takstar TS-671
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje