Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Takstar TAKSTAR PRO80

Takstar TAKSTAR PRO80
312,17 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Takstar PRO80 to sł,uchawki zamknię,te o ś,wietnej konstrukcji, wykonaniu i jakoś,ci dź,wieku. W parze ze sł,uchawkami idzie ró,wnież, nietuzinkowe opakowanie, któ,re podkreś,la dodatkowo iż, mamy do czynienia z produktem najwyż,szej klasy. Jeś,li nie patrzeć, na etykietę,, pozostaje wraż,enie, ż,e sł,uchał,o się, sł,uchawek o wiele bardziej droż,szych. Bez cienia wą,tpliwoś,ci , Takstar stworzył, niesamowite sł,uchawki , o któ,rych ludzie bę,dą, mó,wić,.

Takstar PRO80 to sł,uchawki zamknię,te o ś,wietnej konstrukcji, wykonaniu i jakoś,ci dź,wieku. W parze ze sł,uchawkami idzie ró,wnież, nietuzinkowe opakowanie, któ,re podkreś,la dodatkowo iż, mamy do czynienia z produktem najwyż,szej klasy. Jeś,li nie patrzeć, na etykietę,, pozostaje wraż,enie, ż,e sł,uchał,o się, sł,uchawek o wiele bardziej droż,szych.

Bez cienia wą,tpliwoś,ci , Takstar stworzył, niesamowite sł,uchawki , o któ,rych ludzie bę,dą, mó,wić,.

Pod wzglę,dem jakoś,ci dź,wię,ku , moż,emy znaleź,ć, niektó,re cechy z modelu Takstar HI2050 , oczywiś,cie w tym przypadku zmodyfikowane przez typ zamknię,tej konstrukcji. Pomimo tego czuć, duż,ą, swobodę, grania, duż,o powietrza, przestrzeni a scena staje się, tró,jwymiarowa. PRO80 mają, doskonał,a izolacje w poró,wnaniu do sł,uchawek innych znanych marek. Bas jest bardzo gł,ę,boki i mocny , ró,wnie wyraź,ne są, wysokie tony, a wszystko pię,knie wypeł,nia ś,rodek pasma. Pomimo tego nie są, to sł,uchawki z charakterystyką, w kształ,cie litery V. Mimo potę,ż,nego basu ,nie przygasza on pozostał,ego pasma dzię,ki czemu poziom szczegó,ł,owoś,ci jest bardzo dobry. Dź,wię,k jest naturalny a detale każ,dego instrumentu i elementu muzyki są, prezentowany w sposó,b dojrzał,y, wrę,cz czarują,cy.

Takstar PR80 to sł,uchawki bardzo dobrze wykoń,czone, wygodne i przy ogó,lnej jakoś,ci znacznie powyż,ej ich ceny. Dź,wię,k jest precyzyjny i mocny , posiadają,cy cechy typowe dla sł,uchawek zamknię,tych: mocny bas , niezbyt szeroka scena i dobre szczegó,ł,y .

Gł,ó,wne cechy
·, Wiarygodna i naturalna reprodukcja dź,wię,ku , szczegó,lnie przeznaczone do monitoringu i miksowania audio, ale
ró,wnież, jako sł,uchawki HI-FI i dla DJ-a

·, Wysokiej jakoś,ci membrana PET oferuje szeroki zakres w gó,rnym paś,mie i bogaty dź,wię,k

·, Zamknię,te konstrukcja zawierają,ca technologię, podwó,jnej eliminacji szumu skutecznie zmniejszyć, hał,as otoczenia

·, Skó,rzany pał,ą,k i mię,kkie nauszniki zapewniają, dł,ugi czas noszenia

·, Stylowy i dostojny wyglą,d

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieTłumienie dźwięków z otoczenia
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
Kontrola dźwiękuBrak danych
Funkcje bluetoothBrak danych
Impedancja60 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)15 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)25 kHz
Czułość101 dB
MikrofonNie
Długość przewodu1.2 m
KolorCzarny
Pozostałe parametry

·, Ś,rednica Przetwornika: Ø,53mm
·, Impedancja: 60Ω,
·, Moc ·, znamionowa: 250mW
·, Max . Pobó,r mocy : 500mW
·, Kabel: kabel 1,2 m x Ø,4mm ( peł,nej dł,ugoś,ci odcinek ok. 4m )

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 917291
Producent Takstar
Kod producenta TAKSTAR PRO80
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje