Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Tactus vitrifender ipad mini

Tactus vitrifender ipad mini
183,74 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Jeż,eli zastanowić, się, nad tym co jest najważ,niejsze w naszym urzą,dzeniu mobilnym, to jest to wł,aś,nie ekran dotykowy.
Wszystkie funkcje obsł,ugiwane są, wł,aś,nie poprzez dotyk. Dlatego niezmiernie waż,ne jest, aby wł,aś,nie ta czę,ś,ć, twojego urzą,dzenia był,a wyją,tkowo dobrze chroniona. Czy folia jest w stanie uchronić, ekran od zniszczeń,? Na to pytanie każ,dy powinien sam sobie odpowiedzieć,. Natomiast wykuwana z duż,ych pł,yt szkł,a hartowanego szyba ochronna Vitrifender jest bardzo wytrzymał,a i mocna, przy gruboś,ci zaledwie 0,4 mm. Jest odporna na uderzenia mł,otkiem, zadrapania noż,em lub kluczami. Dodatkowo chroni ekran podczas upadkó,w. Specjalna silikonowa powł,oka zabezpiecza ró,wnież, przed zachlapaniami oraz uł,atwia czyszczenie odciskó,w palcó,w oraz rozmazań,.

Gł,ó,wne cechy:
- Supercienka, 0,4mm przezroczysta szyba wykonana z chemicznie obrabianego szkł,a hartowanego , ,
- Twardoś,ć, powierzchni to 8~,9H, co jest 3 razy twardsze niż, folia PET. Nawet noż,e oraz klucze nie są, w stanie zadrapać, VitriFender’,a
- VitriFender posiada oleofobową, powł,okę,, któ,ra redukuje pozostał,oś,ci odciskó,w palcó,w oraz innych zanieczyszczeń,
- Dodatkowo powoduje, ż,e ekran czyś,ci się, duż,o ł,atwiej i szybciej
- VitriFender jest pokryty mocną, silikonową, warstwą, lepką,, co sprawia ż,e instalacja jest bardzo ł,atwa
- VitriFender cechuję, zaawansowana technologia anty-roztrzaskaniowa
- Pod extremalnym naciskiem szyba pę,knie rozdrabniają,c się, na wiele kawał,kó,w ale pozostanie na swoim miejscu a kawał,ki nie są, ostre (bezpieczeń,stwo).

Ilość w opakowaniu jednostkowym1
Przekątna ekranu7,9''
Pasuje do

Apple iPad Mini

Akcesoria w zestawie0
Pozostałe parametry0
Video

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 657065
Producent Tactus
Kod producenta vitrifender ipad mini
EAN Nie dotyczy
Strona www Nie dotyczy
Recenzje