Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Synology RS18016XS+

Synology RS18016XS+

Kod: 837219

25 361,70 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

RackStation RS18016xs+

Skalowalny i konwergentny serwer NAS dla wymagają,cych firm

Za sprawą, doskonał,ej wydajnoś,ci i dobrych parametró,w technicznych sprzę,tu serwer RS18016xs+ stanowi niezawodne, skalowalne i ł,atwe w zarzą,dzaniu rozwią,zanie sieciowej pamię,ci masowej dla firm potrzebują,cych nieprzerwanej dostę,pnoś,ci usł,ugi i wszechstronnych aplikacji biurowych.

Cechy gł,ó,wne:
- Niezró,wnana wydajnoś,ć,
- Technologia wykorzystania dyskó,w SSD jako pamię,ci podrę,cznej
- Obsł,€,ga dwó,ch portó,w 10GbE oraz standardu SAS/SATA III 6Gb/s
- Niezawodne mechanizmy nadmiarowoś,ci
- Skalowanie do ponad 1 PB pojemnoś,ci
- Aparat szyfrowania sprzę,towego
- Ujednolicona pamię,ć, masowa
- Synology CMS
- Ochrona za pomocą, funkcji kopii zapasowych jednostek LUN, migawek i klonowania

Wbudowana pamięć RAM8 GB
Liczba zainstalowanych dysków tw.0
Pojemność wszystkich zainstalowanych dysków0 TB
Maks. liczba dysków12
Maks. pojemność dysków96 TB
Interfejs dyskuSAS
Obsługa hot-swap dyskówTak
RAIDTak
Poziomy RAID0
Pozostałe parametry dysku

- Maks. liczba kieszeni na dyski z jedn. rozszerzają,cą,: 180
- Obsł,uga dyskó,w twardych 2.5/3.5" SATA/SAS HDD/SSD
System plikó,w (dyski wewnę,trzne):
- Btrfs
- EXT4
System plikó,w (dyski zewnę,trzne):
- Btrfs
- EXT4
- EXT3
- FAT
- NTFS
- HFS+

Protokoły sieciowe0
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja

- Funkcja Wake on LAN/WAN
- Opcjonalna obsł,uga sieci bezprzewodowej (karta zewnę,trzna)
- Przywracanie zasilania
- Zaplanowane wł,ą,czanie/wył,ą,czanie
- Maks. liczba wolumenó,w wewnę,rznych: 1024
- Maksymalna liczba celó,w iSCSI: 128
- Maksymalna liczba jednostek LUN iSCSI: 512
- Migawka i LUN Clone SCSI, Windows ODX
- RAID Group
- Obsł,uga macierzy (dodatkowe): Basic/JBOD
- Maks. liczba kont uż,ytkownikó,w: 16000
- Maks. liczba grup: 512
- Maks. liczba folderó,w udostę,pnionych: 512
- Integracja listy kontroli dostepu Windwos (ACL)
- Uwierzytelnienie NFS Kerberos

Architektura sieciGigabitEthernet
Interfejs sieciowy4 x 10/100/1000 Mbit/s
Złącza zewnętrzne

- 4x RJ-45 GbE (Link Aggregation)
- 2x USB 2.0
- 2x USB 3.0
- 2x Gniazdo rozszerzenia

ObudowaRack 2U
Zasilanie

- Zasilacze: 2x 500W
- Napię,cie wejś,ciowe: 100 - 240V AC 50/60Hz
- Zuż,ycie energii: 106.54W

Akcesoria w zestawie

- Jednostka gł,ó,wna
- Informacja powitalna
- Pakiet akcesoró,w
- Kabel zasilania x2

Akcesoria opcjonalne

- Pakiet licencji kamery
- 8GB (4GB x 2) ECC RAM
- 16GB (8GB x 2) ECC RAM
- Jednostka rozszerzają,ca RX1216sas X14
- VS360HD
- Synology RKS1314 Rail Kit
- Karta sieciowa Synology Ethernet E10G15-F1

Waga14.5 kg
Wymiary

88 x 430 x 692 mm

Pozostałe parametry

- Mechanizm szyfrowania sprzę,towego (AES-NI)
- Maks. rozmiar pamię,ci RAM: 32GB (4x 8GB)
- Max. pojemnoś,ć, z jednostkami rozszerzają,cymi: 1440 TB
- Gniazdo PCIe x8 karty 10GbE/1GbE: 2 (w trybie x8)
- Wentylator obudowy: 80 mm (4 sztuki)
- 2 tryby prę,dkoś,ci wentylatora
- Zasilacz nadmiarowy
- Liczba zdarzeń, Syslog na sekundę,
- Maks. iczba jednoczesnych transferó,w plikó,w: 1024
- Maks. liczba jednoczesnych zadań, pobierania: 80
- DLNA
- VPN Server: maks. liczba poł,ą,czeń, - 30

Certyfikaty

- FCC Class A
- CE Class A
- BSMI Class A

Wymagania środowiskowe

- Temperatura pracy: 5 - 35 stopni C
- Temperatura przechowywania: od -20 do 60 stopni C
- Wilgotnoś,ć, wzglę,dna: 5 - 95%

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 837219
Producent Synology
Kod producenta RS18016XS+
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.synology.com.pl
Recenzje