SteelSeries QcK heavy

Be the first to review this product

PLN125.02
OR

SteelSeries QcK heavy

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Opis

Seria SteelSeriesQcK

- Rozmiary S-XXL
- Dwa rodzaje gruboś,ci
- Gł,adka powierzchnia z tkaniny
- Antypoś,lizgowy gumowy spó,d


Od chwili wprowadzenia na rynek w 2004 r., podkł,adka SteelSeriesQcK z podkł,adki o ś,redniej wielkoś,ci rozrosł,a się, do cał,ej serii podkł,adek o pię,ciu o roż,nych kształ,tach i rozmiarach.
Seria podkł,adek SteelSeriesQcK pomogł,a profesjonalnym druż,ynom sponsorowanym przez SteelSeries zwycię,ż,yć, w wię,kszej liczbie turniejó,w i imprez niż, jakikolwiek inny produkt w kategorii podkł,adek.
W oparciu o opinie zaró,wno graczy, jak i architektó,w, projektantó,w i zwykł,ych uż,ytkownikó,w komputeró,w, podkł,adki serii SteelSeriesQcK zaspokajają, ró,ż,nego rodzaju potrzeby uż,ytkownikó,w niezależ,nie od rodzaju i technologii uż,ywanych myszy.
Uż,ywane przez
gracza o pseudonimie "GeT_RiGhT", któ,ry posiada ten rodzaj unikalnego i surowego talentu, któ,ry objawiają,c się, wywoł,uje zachwyt widzó,w, czł,onkó,w druż,yny i fanó,w. Należ,y do najmł,odszych graczy, któ,rzy kiedykolwiek pojawili się, w Europie i zostali czł,onkami profesjonalnej druż,yny graczy. "GeT_RiGhT" wierzy, ż,e podkł,adki SteelSeriesQcK Heavy są, idealne do wszelkiego rodzaju gier.

Steelseries QCK Heavy to specjalna powię,kszona i pogrubiona wersja legendarnych podkł,adek QCK. Jej zwię,kszone rozmiary zapewniają, wię,cej miejsca do manewró,w, atut najbardziej istotny dla graczy preferują,cych niż,sze ustawiania DPI. Gruboś,ć, podkł,adki został,a zwię,kszona do 6 mm, dzię,ki czemu niweluje nieró,wnoś,ci podł,oż,a.

Wymiary: 400 x 450 x 6

Additional Information

Kod 49300
Producent SteelSeries
Kod producenta 63008, SS 63008
EAN N/A
Strona www http://www.steelseries.com

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.