Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

SteelSeries QcK heavy

SteelSeries QcK heavy

Kod: 49300

140,83 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Seria SteelSeriesQcK

- Rozmiary S-XXL
- Dwa rodzaje gruboś,ci
- Gł,adka powierzchnia z tkaniny
- Antypoś,lizgowy gumowy spó,d


Od chwili wprowadzenia na rynek w 2004 r., podkł,adka SteelSeriesQcK z podkł,adki o ś,redniej wielkoś,ci rozrosł,a się, do cał,ej serii podkł,adek o pię,ciu o roż,nych kształ,tach i rozmiarach.
Seria podkł,adek SteelSeriesQcK pomogł,a profesjonalnym druż,ynom sponsorowanym przez SteelSeries zwycię,ż,yć, w wię,kszej liczbie turniejó,w i imprez niż, jakikolwiek inny produkt w kategorii podkł,adek.
W oparciu o opinie zaró,wno graczy, jak i architektó,w, projektantó,w i zwykł,ych uż,ytkownikó,w komputeró,w, podkł,adki serii SteelSeriesQcK zaspokajają, ró,ż,nego rodzaju potrzeby uż,ytkownikó,w niezależ,nie od rodzaju i technologii uż,ywanych myszy.
Uż,ywane przez
gracza o pseudonimie "GeT_RiGhT", któ,ry posiada ten rodzaj unikalnego i surowego talentu, któ,ry objawiają,c się, wywoł,uje zachwyt widzó,w, czł,onkó,w druż,yny i fanó,w. Należ,y do najmł,odszych graczy, któ,rzy kiedykolwiek pojawili się, w Europie i zostali czł,onkami profesjonalnej druż,yny graczy. "GeT_RiGhT" wierzy, ż,e podkł,adki SteelSeriesQcK Heavy są, idealne do wszelkiego rodzaju gier.

Steelseries QCK Heavy to specjalna powię,kszona i pogrubiona wersja legendarnych podkł,adek QCK. Jej zwię,kszone rozmiary zapewniają, wię,cej miejsca do manewró,w, atut najbardziej istotny dla graczy preferują,cych niż,sze ustawiania DPI. Gruboś,ć, podkł,adki został,a zwię,kszona do 6 mm, dzię,ki czemu niweluje nieró,wnoś,ci podł,oż,a.

Wymiary: 400 x 450 x 6

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 49300
Producent SteelSeries
Kod producenta 63008, SS 63008
EAN 5707119001816
Strona www http://www.steelseries.com
Recenzje