Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Speed Link Klawiatura Rapax SL-6480-BK

Speed Link Klawiatura Rapax SL-6480-BK

Kod: 687919

122,81 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Klawiatura RAPAX otwiera drogę, do sukcesó,w w grach komputerowych.
Ergonomicznie umieszczone zagł,ę,bienia na kciuki na klawiszu spacji sprawiają,, ż,e ta klawiatura w stylu stealth jest szczegó,lnie wygodna i zapewnia komfort przez cał,y czas. Dla zachowania peł,nego przeglą,du w czasie szybkich akcji waż,ne w grze klawisze są, szczegó,lnie podniesione i zapewniają, szybki dostę,p do szczegó,lnie waż,nych klawiszy WASD lub klawiszy strzał,ek. Takż,e gra w zaciemnionych pomieszczeniach jest dzię,ki klawiaturze RAPAX szczegó,lnie efektowna wł,ą,czane podś,wietlenie LED peł,nowymiarowej klawiatury tworzy tajemnicze wzory. Nie tylko wyglą,da to stylowo, ale w ciemnoś,ci moż,na ł,atwo rozpoznać, poszczegó,lne klawisze.

Cechy produktu:
- Klawiatura do gier w stylu stealth ze zł,ą,czem USB
- Wł,ą,czane czerwone podś,wietlenie LED
- Szczegó,lnie wygodny klawisz spacji z zagł,ę,bieniami na kciuki
- Oznakowane klawisze do gier dla szybkiego dostę,pu do podstawowych funkcji gier
- Natychmiast gotowa do pracy dzię,ki instalacji bez sterownikó,w plug&,play
- Peł,ny ukł,ad klawiatury ł,ą,cznie z blokiem klawiszy kursoró,w i numerycznych
- 8 klawiszy dodatkowych do bezpoś,redniego dostę,pu do Panelu sterowania Windows i odtwarzania medió,w,
- Regulacja wysokoś,ci dla optymalnej ergonomii
- Zwarta konstrukcja
- Dł,ugoś,ć, kabla 1,8m.

Zestaw z myszkąNie
PołączeniePrzewodowe
InterfejsUSB
KolorCzarny
Wymiary

547 x 200 x 45 mm.

Pozostałe parametry

Liczba klawiszy: 113

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 687919
Producent Speed Link
Kod producenta SL-6480-BK
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.speed-link.com
Recenzje