Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

SoundMagic SOUNDMAGIC P11S BIALE SLUCHAWK

SoundMagic SOUNDMAGIC P11S BIALE SLUCHAWK

Kod: 1052694

82,55 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

SoundMAGIC P11s odpowiednik modelu P21s
Dź,wię,kowo niczym się, nie ró,ż,nią,. Jedyna ró,ż,nica to ró,ż,nica w wykonaniu pał,ą,ka oraz moż,liwoś,ć, sterowania Smartphonem.

SoundMAGIC P11S to sł,uchawki HI-FI z przeznaczeniem na miasto i w podró,ż,. Oczywiś,cie nic nie stoi na przeszkodzie aby korzystać, z nich w domu z komputerem, konsolą, czy innym sprzę,tem audio. Ten model posiada dodatkowo pilot z mikrofonem na kablu do obsł,ugi Smartphonó,w.

Model P11s charakteryzuje się, minimalistycznym wyglą,dem. Producent pró,cz najwyż,szej dbał,oś,ci o dź,wię,k zadbał, w duż,ej mierze o trwał,oś,ć, konstrukcji i komfort uż,ytkowania. P11s wykonane są, z niezwykle trwał,ych, mocnych i wytrzymał,ych materiał,ó,w aby unikną,ć, przykrych sytuacji zwią,zanych z , uż,ytkowaniem sł,uchawek w warunkach outdoorowych. W przeciwień,stwie do modelu P21s, w P11s brak jest mię,kkiej okł,adziny na pał,ą,k zwię,kszają,cej komfort uż,ytkowania.

Konstrukcja pozwala na kompaktowe zł,oż,enie sł,uchawek kiedy ich nie uż,ywamy i umieszczenie w skó,rzanym pokrowcu znajdują,cym się, w komplecie. Pady są, mię,kkie i lekko leż,ą, na uszach dzię,ki czemu nasza skó,ra moż,e swobodnie oddychać, nawet w upalne dni. Z obydwu nausznikó,w wychodzi kabel, któ,rego pł,aska konstrukcja zapobiega się, jego skrę,caniu.

Model P11s to zawodowe brzmienie Hi-FI znane z najbardziej popularnych modeli SoundMAGICa. Oferuje czysty i wysokiej jakoś,ci bas. , Pozostał,e pasma zachowują, odpowiednią, klarownoś,ć, przenikają,c się, i tworzą,c spó,jne i soczyste brzmienie wypeł,niają,ce przestrzenie w uszach. ,

Na kablu mamy pilot  ,z mikrofonem dzię,ki czemu sł,uchawki moż,emy wykorzystać, do wspó,ł,pracy ze Smartphonem.

KonstrukcjaZ muszlami nausznymi
TechnologieBrak danych
Komunikacja bezprzewodowaNie
Złącza3,5 mm minijack
DźwiękStereo
Kontrola dźwiękuOdbieranie/Wyciszanie połączenia
Funkcje bluetoothNie dotyczy
Impedancja32 Ω,
Pasmo przenoszenia (min.)20 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.)22 kHz
Czułość103 dB
MikrofonTak
Długość przewodu1.2 m
KolorNiebieski
Waga110 g
Pozostałe parametry0
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 1052694
Producent SoundMagic
Kod producenta SOUNDMAGIC P11S BIALE SLUCHAWK
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.soundmagic.com.cn/en/
Recenzje