Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Sony VPL-EX345

Sony VPL-EX345

Kod: 919358

3 971,73 zł

Dostępność: Produkt niedostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Jasny, wyraź,ny obraz w wię,kszych pomieszczeniach, uniwersalny zestaw gniazd i ł,ą,czy oraz niskie koszty eksploatacji

Projektor VPL-EX345 idealnie nadaje się, do ś,rednich i duż,ych klas szkolnych oraz pokojó,w narad itp.

Jest cichy, nieduż,y i wydajny. Dzię,ki jasnoś,ci 4200 lumenó,w i rozdzielczoś,ci XGA zapewnia szczegó,ł,owy obraz, któ,ry dobrze widać, nawet w jasnym pomieszczeniu. Technologia 3LCD firmy Sony gwarantuje naturalną,, ż,ywą, kolorystykę,.

Model VPL-EX345 doskonale sprawdza się, w dzisiejszych zintegrowanych ś,rodowiskach audiowizualnych i informatycznych. Jest wyposaż,ony w dwa zł,ą,cza HDMI oraz port USB z funkcją, bezpoś,redniego wyś,wietlania z komputera (Direct USB Display). Wygodę, uż,ytkowania zwię,ksza funkcja nadawania nazw wejś,ciom. Dzię,ki niej moż,na szybko sprawdzić, na ekranie nazwę, podł,ą,czonego urzą,dzenia.

Projektor VPL-EX345 wspó,ł,pracuje takż,e z siecią, komputerową, i pozwala na wyś,wietlanie prezentacji z maksymalnie czterech ró,wnocześ,nie podł,ą,czonych komputeró,w PC/Mac. Podł,ą,czenie opcjonalnego adaptera Wi-Fi umoż,liwia bezpoś,rednie wyś,wietlanie materiał,ó,w z laptopó,w, telefonó,w i tabletó,w. Dostę,pna jest takż,e bezpł,atna aplikacja, któ,ra sł,uż,y do zdalnego sterowania projektorem ze smartfona albo tabletu. Na spotkania nie trzeba nawet zabierać, komputera: ź,ró,dł,em wyś,wietlanej prezentacji moż,e być, pamię,ć, USB.

Do obniż,enia kosztó,w eksploatacji urzą,dzenia przyczynia się, szereg energooszczę,dnych funkcji i lampa o przedł,uż,onej ż,ywotnoś,ci. Dodatkowym uł,atwieniem przy konserwacji jest nowy system dostę,pu do lampy: od tył,u urzą,dzenia.

Rozdzielczość1024 x 768 (XGA)
Jasność4200 ANSI Lumenów
Kontrast statyczny3 300:1
Obiektyw0
ZoomManualny
Automatyczne ustawianie ostrościNie
Minimalna przekątna obrazu30 ''
Maksymalna przekątna obrazu300 ''
Proporcje obrazu4:3
Ilość kolorówBrak danych
Częstotliwość pozioma min.15 kHz
Częstotliwość pozioma max.92 kHz
Częstotliwość pionowa min.48 Hz
Częstotliwość pionowa max.92 Hz
Trwałość lampy6000 h
Trwałość lampy (ECO)10000 h
Kompatybilność ze standardami komputerowymi0
Kompatybilność ze standardami wideo

NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p

AudioTak
Komunikacja bezprzewodowaNie
Gniazda we/wy1 x RS-232 (COM)
Poziom hałasu29 dB
Pobór mocy324 W
Pozostałe parametry0
Akcesoria w zestawie

Pilot zdalnego sterowania RM-PJ8

Wymiary

 ,365 x 96,2 x 252 mm

Waga4 kg
Informacje o gwarancji

3 lata na projektor, 3 lata na lampę, (nie wię,cej niż, 1000h rocznie –, w sumie 3000h)

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 919358
Producent Sony
Kod producenta VPL-EX345
EAN Nie dotyczy
Strona www http://www.sony.pl
Recenzje