Witaj w sklepie internetowym BINO.pl

Sony BATERIA CR2032 (1 SZ BLISTER) BIOS

Sony BATERIA CR2032 (1 SZ BLISTER) BIOS

Kod: 257823

3,65 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Opis

Szczegóły

Opis

Litowa bateria zegarkowa Sony - typ CR2032 - blister 1 ,szt.

Baterie litowe Sony są, stosowane w wielu urzą,dzeniach, np. zegarach i zegarkach kwarcowych, jako zapasowe ź,ró,dł,a zasilania pamię,ci pó,ł,przewodnikowych (10-letnia niezawodnoś,ć,), w pł,ytach gł,ó,wnych komputeró,w, PDA i pilotach samochodowych.

  • Lekkoś,ć,, wysokie napię,cie i wydajnoś,ć, Napię,cie baterii wynosi 3 ,V –, prawie dwukrotnie wię,cej niż, w przypadku zwykł,ych baterii. Oznacza to, ż,e liczba potrzebnych baterii maleje o poł,owę,, co przekł,ada się, na oszczę,dnoś,ć, miejsca i mniejszą, wagę,.
  • Doskonał,a charakterystyka temperaturowa Stworzony przez Sony elektrolit organiczny ma doskonał,e wł,aś,ciwoś,ci w szerokim zakresie temperatur, od -20 do +60 stopni Celsjusza.
  • Duż,a odpornoś,ć, na wycieki Nowa konstrukcja baterii i nowy elektrolit zapewniają, maksymalną, odpornoś,ć, na wycieki przez dł,ugi czas.
  • Wyją,tkowa niezawodnoś,ć, w dł,ugim okresie Jako substancji czynnej i elektrolitu uż,yto starannie dobranych, stabilnych materiał,ó,w. Są, one szczelnie zamknię,te przy uż,yciu innowacyjnej technologii Sony ograniczają,cej samorozł,adowywanie się, baterii.
  • Znakomite charakterystyka rozł,adowywania: charakterystyka napię,ciowa jest stabilna nawet przy dł,ugim okresie rozł,adowywania, co znacznie zwię,ksza niezawodnoś,ć, zasilanych urzą,dzeń,.
Pojemność akumulatora220 mAh
Liczba w opakowaniu jednostkowym1
OgniwoLitowe
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Kod 257823
Producent Sony
Kod producenta CR2032
EAN 008562008168
Strona www http://www.sony.pl
Recenzje