Sony BATERIA CR2032 (1 SZ BLISTER) BIOS

Be the first to review this product

PLN4.17
OR

Sony BATERIA CR2032 (1 SZ BLISTER) BIOS

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

Opis

Litowa bateria zegarkowa Sony - typ CR2032 - blister 1 ,szt.

Baterie litowe Sony są, stosowane w wielu urzą,dzeniach, np. zegarach i zegarkach kwarcowych, jako zapasowe ź,ró,dł,a zasilania pamię,ci pó,ł,przewodnikowych (10-letnia niezawodnoś,ć,), w pł,ytach gł,ó,wnych komputeró,w, PDA i pilotach samochodowych.

  • Lekkoś,ć,, wysokie napię,cie i wydajnoś,ć, Napię,cie baterii wynosi 3 ,V –, prawie dwukrotnie wię,cej niż, w przypadku zwykł,ych baterii. Oznacza to, ż,e liczba potrzebnych baterii maleje o poł,owę,, co przekł,ada się, na oszczę,dnoś,ć, miejsca i mniejszą, wagę,.
  • Doskonał,a charakterystyka temperaturowa Stworzony przez Sony elektrolit organiczny ma doskonał,e wł,aś,ciwoś,ci w szerokim zakresie temperatur, od -20 do +60 stopni Celsjusza.
  • Duż,a odpornoś,ć, na wycieki Nowa konstrukcja baterii i nowy elektrolit zapewniają, maksymalną, odpornoś,ć, na wycieki przez dł,ugi czas.
  • Wyją,tkowa niezawodnoś,ć, w dł,ugim okresie Jako substancji czynnej i elektrolitu uż,yto starannie dobranych, stabilnych materiał,ó,w. Są, one szczelnie zamknię,te przy uż,yciu innowacyjnej technologii Sony ograniczają,cej samorozł,adowywanie się, baterii.
  • Znakomite charakterystyka rozł,adowywania: charakterystyka napię,ciowa jest stabilna nawet przy dł,ugim okresie rozł,adowywania, co znacznie zwię,ksza niezawodnoś,ć, zasilanych urzą,dzeń,.
Pojemność akumulatora220 mAh
Liczba w opakowaniu jednostkowym1
OgniwoLitowe

Additional Information

Kod 257823
Producent Sony
Kod producenta CR2032
EAN No
Strona www http://www.sony.pl

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.